Europees Parlement akkoord met 'hypotheekdam' om kredietcrisis tegen te gaan

'Als hypotheken daardoor duurder worden, is dat de prijs die we moeten betalen', zegt PvdA-europarlementariër Paul Tang. Donderdag ging het Europees Parlement in grote meerderheid akkoord met een plan om de zogenoemde securitisatie van leningen aan banden te leggen. Hij heeft zich hiervoor actief ingezet.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA). Beeld anp
Europarlementariër Paul Tang (PvdA).Beeld anp

Deze maand zullen de Europese Raad en de Europese Commissie zich hierover buigen, maar gezien de instemming van bijna alle partijen is Tang daarover optimistisch. Hij hoopt dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 in de hele EU van kracht zullen worden.

Doel van de regelgeving is te voorkomen dat in Europa een soortgelijke kredietcrisis kan ontstaan als in de VS, waar banken de slechtste hypotheekleningen (zogenoemde subprimes) bundelden en doorverkochten op de mondiale financiële markt. Toen de leningen oninbaar bleken, viel het vertrouwen in het hele financiële systeem weg. Banken vielen om of moesten wereldwijd met staatssteun overeind worden gehouden.

Keerzijde

'Deze wildwest wordt nu in Europa onmogelijk', aldus Tang. Maar het heeft ook een keerzijde. Banken zullen zich minder gemakkelijk van grote hypotheekportefeuilles, die vaak als een zware last op hun balans rusten, kunnen verlossen. Dat kan vooral Nederlandse banken, zoals Rabo, de grootste hypotheekverstrekker, parten spelen. De hypotheektarieven kunnen door de toegenomen risico's iets stijgen, alleen weet niemand met hoeveel basispunten dat zou zijn.

Volgens de nieuwe afspraken moet er een databank komen, waarin investeerders en toezichthouders alle gegevens over de leningen kunnen zien. De nieuwe wetgeving verplicht investeerders ook al hun belangen te melden bij de toezichthouder. Ook mogen banken leningen niet meer in zijn geheel doorverkopen zonder zelf een belang aan te houden. Hierdoor blijven zij zelf ook altijd verantwoordelijk voor een deel van het risico.

Europese toezichthouders krijgen een belangrijke rol om in te grijpen als de financiële stabiliteit in gevaar komt. Dat Ierland - en mogelijk Groot-Brittannië - nog dwarsliggen, baart Tang geen zorgen.

Meer over