Eurocrisis ondermijnt vertrouwen in herstel

Amsterdam Beleggers en banken zijn massaal uitgeweken naar veilige havens als de dollarmarkt, de goudmarkt en de markt voor Duits staatspapier....

Van onze verslaggevers Frank van Alphen en Peter de Waard

De BIB, die het wereldwijde bankensysteem coördineert en reguleert, concludeert dat de zorgen over de overheidstekorten ertoe geleid hebben dat beleggers en investeerders eieren voor hun geld hebben gekozen, en staatsobligaties van Zuid-Europese landen hebben afgestoten. ‘De financiële markten zijn van april tot begin juni zeer volatiel geweest. De tekorten en het risico van afnemende groei hebben ertoe geleid dat het vertrouwen in de economie snel is afgenomen. Beleggers hebben daarom hun risico’s proberen te verminderen.’

Bijna tweederde van alle (staats)leningen van Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland zitten bij Europese banken. De bulk van deze 1.579 miljard euro aan leningen zit bij Franse en Duitse banken.

Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje worden in een adem genoemd omdat ze hoge schulden en een flink begrotingstekort hebben. Bij Griekenland leidden zorgen hierover vorige maand tot een reddingsactie door de andere eurolanden.

De BIB waarschuwt dat het reddingsplan van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds van 750 miljard euro alleen voor tijdelijke verlichting zal zorgen.

Volgens de BIB heeft de eurocrisis het fragiele vertrouwen in het herstel van de wereldeconomie ondermijnd. Positief nieuws, zoals het herstel van de werkgelegenheid en de consumentenbestedingen in bijvoorbeeld de VS, wordt door de markten genegeerd. Er is alleen nog oog voor de tekorten in de eurozone.

‘Er is een wereldwijde angst dat vele landen opnieuw in een recessie terechtkomen.’ Het signaal van de BIB weerspiegelt de grote nervositeit over de mate waarin de banken in Europa getroffen kunnen worden door de eurocrisis en over de vraag of die banken wel een leidende rol kunnen spelen bij het economisch herstelproces.

Spencer Dale, de hoofdeconoom van de BIB, zegt dat de eurolanden enkele van de grote problemen van vorige recessies, zoals massale werkloosheid en faillissementen, hebben kunnen vermijden door hun stimuleringsbeleid. ‘Maar het probleem met de banken zou wel eens veel gevaarlijker kunnen zijn. De moeilijke toegang van bedrijven tot de financiële markten ondermijnt de mogelijkheden om te kunnen investeren.’

Meer over