Emancipatie van vrouwen stagneert

De emancipatie van vrouwen stagneert. De arbeidsparticipatie van vrouwen is nauwelijks gestegen en de doorstroom van vrouwen naar topfuncties blijft achter bij de verwachtingen....

Het SCP wijt de stagnatie deels aan de economische neergang van de afgelopen jaren. Tijdens de recessie werden vrouwen sneller ontslagen dan mannen. De recessie biedt echter geen verklaring voor de geringe economische zelfstandigheid onder vrouwen, en de aanhoudende loonverschillen tussen mannen en vrouwen.

Door de gebrekkige doorstroom van vrouwen vreest het SCP dat de vastgelegde streefcijfers voor emancipatie in 2010 niet worden gehaald. Uit onlangs gepubliceerd onderzoek van de Volkskrant bleek dat het glazen plafond voor vrouwen vooral bij de rijksoverheid erg hardnekkig is.

In een reactie op de Emancipatiemonitor kwam minister de Geus van Sociale Zaken met het idee onbetaald ouderschapsverlof te verlengen naar een half jaar. Zowel de moeder als de vader mag 26 weken onbetaald verlof opnemen. De Geus wil met zijn voorstel het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren.

In het plan van De Geus komt het ouderschapsverlof voor vrouwen boven op het wettelijke zwangerschapsverlof van 16 weken. De Geus wil het verlof van ouders niet overdraagbaar maken. Via de levensloopregeling zou de overheid het langduriger verlof kunnen steunen, stelt hij. Gezien de demissionaire status van het kabinet zal De Geus het voorstel niet naar de Tweede Kamer sturen, maar dat overlaten aan een nieuw kabinet.

Met het langere verlof komt De Geus tegemoet aan de recente oproep van verloskundige en auteur Beatrijs Smulders. Zij pleit voor een betaald verlof van maximaal een jaar.

De acceptatie van officiële kinderopvang is de afgelopen jaren toegenomen, blijkt uit de monitor. De opvang van peuters in een kinderdagverblijf wordt zelfs door een meerderheid goedgekeurd. Bij de verdeling van zorgtaken hebben mannen nauwelijks meer werk op zich genomen.

\N Beeld
\N
Meer over