Eindhoven Airport mag fors uitbreiden

De tweede luchthaven van het land, Eindhoven Airport, mag tot en met 2020 stapsgewijs blijven doorgroeien tot 43 duizend vliegbewegingen. Dat zijn 15 duizend starts en landingen meer dan nu.

Marcel van Lieshout
Eindhoven Airport Beeld anp
Eindhoven AirportBeeld anp

Vanwege de overlast voor de omgeving pleitten alle omringende gemeenten, op aandeelhouder Eindhoven na, voor een bescheidener groei, maar de inmiddels teruggetreden staatssecretaris Mansveld wil daar niets van weten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt vast aan eerdere afspraken over de luchthaven, die ook gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van Schiphol en de ontwikkeling van Lelystad Airport. Nu Eindhoven Airport de afgelopen vijf jaar heeft voldaan aan voorwaarden om de hinder zo veel mogelijk te beperken, staat niets verdere groei in de weg, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe beperkingen

Wel worden er nieuwe beperkingen opgelegd aan het aantal landingen na elf uur 's avonds. Ook komt er een onafhankelijk onderzoek naar het terugdringen van de overlast. De wens van de omwonenden om zondagochtend pas vanaf acht uur te vliegen in plaats van zeven uur wordt niet gehonoreerd.

Wat betreft de beperkingen aan de openstelling behoort Eindhoven Airport nu al tot de top van Europa, zo liet adviseur Hans Alders eerder weten. De oud-minister slaagde er dit jaar niet in alle betrokken partijen op één lijn te krijgen. Omringende gemeenten, bewoners en milieuorganisaties vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met een GGD-onderzoek naar gezondheidsklachten van omwonenden.

Directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport noemt draagvlak in de regio niettemin 'cruciaal bij de verdere ontwikkeling van de luchthaven'. Eindhoven Airport heeft 'oog voor zijn omgeving', vindt Meijs, en draagt bijvoorbeeld bij aan een 'Leefbaarheidsfonds' waaruit hinderbeperkende maatregelen worden gefinancierd.

Vooral in het dorp Wintelre, dat grenst aan de luchthaven, wordt volop geklaagd over geluidshinder. Om Wintelre te ontlasten, wordt onderzocht of de vliegroute kan worden aangepast.

Bereikbaarheid

De luchthaven zelf dringt aan op investeringen in betere bereikbaarheid. Volgens Meijs is die nu al 'onder de maat', en met een voorziene groei naar zo'n 5,5 miljoen reizigers (nu ruim vier miljoen) zijn aanpassingen aan het wegennet en een betere aansluiting op het openbaar vervoer onontbeerlijk. Daarmee is een bedrag van minstens 80 miljoen euro gemoeid. Het Rijk heeft al 40 miljoen euro toegezegd.

Eindhoven Airport moet het vooral van vakantievluchten hebben. Het aantal bestemmingen is de laatste vijf jaar gestegen van 30 naar 75. Begin volgend jaar komen daar nog Praag en München bij. In de eerste negen maanden van dit jaar verwerkte de luchthaven 3,4 miljoen passagiers. Ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar is dat een groei van 11 procent.

Meer over