Eindelijk kan John zijn rijkere broer Paul voorbij streven

Door twee miljoenen-deals behoort zakenreisbureau BCD Holding van John Fentener van Vlissingen in een klap tot de topdrie van de wereld....

BCD Holding, het Nederlandse zakenreisbedrijf van John Fentener vanVlissingen draaide er de hand niet voor om. Vier Boeings werden ingezet omde zanger Paul McCartney en zijn 155 man sterke gevolg door de VerenigdeStaten te laten toeren.

McCartney is niet de enige beroemde klant van het zakenreisbureau datdinsdag door twee aankopen (zakenreisbedrijven TQ3 en het Britse The TravelCompany), in een klap tot de drie grootste ter wereld werd met eengeschatte jaarlijkse omzet van 7,5 miljard euro. BCD regelt de zakenreizenvoor multinationals als Siemens, ING, Deutsche Telekom, DaimlerChrysler,Siemens, Pfizer, ExxonMobil en TimeWarner. Elk van deze bedrijven zetjaarlijks voor 50miljoen dollar om bij BCD. Het zakenreisbureau heeft eenmarktaandeel van 20procent onder de grootste bedrijven in de VS.

Het waren deze klanten die de toon zetten voor de grote aankopen. Zevertelden John Fentener van Vlissingen, een telg uit een van Nederlandsrijkste en bekendste ondernemersgeslachten, dat ze het liefst met eenwereldwijde speler in zee wilden gaan. Een bedrijf dat alles regelt. Vantickets tot uitstapjes, van hotelkamers tot congressen. Een bedrijf datmedewerkers niet in te dure hotels stopt. Een bedrijf dat weet waar iederemedewerker zich bevindt. 'Dankzij ons project Listen, listen, listen, datinhield dat we ons oor te luisteren legden, bemerkten we dat klanten éénbedrijf wilden, met één management en één technologie', zegt Fentenervan Vlissingen. Tot dan toe was de zakenreistak een verzamelingbedrijfjes.

Tweeënhalf jaar geleden toog hij aan de slag. Met het Britsezakenreisbedrijf Hogg Robinson poogde hij een beursnotering tebewerkstelligen in New York. Maar Hogg Robinson haakte af, bang voor declaim-cultuur van de Amerikanen. Ook de beurs van Londen viel af. Fentenervan Vlissingen probeerde toen een overname van Hogg Robinson. 'Daar kwamenwe vanwege de prijs niet uit', zegt hij.

Wat restte: bedrijven kopen. Want de zakenreisbranche behoeftinternationalisatie en consolidatie. 'Het voordeel van een familiebedrijfis dat je beslissingen kunt nemen voor de lange termijn', zegt Fentener vanVlissingen. 'Zo hebben wij fors geïnvesteerd in nieuwe techniek. Daardoorhebben we tijden verlies geleden. Maar nu hebben we een subliem systeemwaarmee we voorop lopen. Ik denk niet dat we dat bij een beursgenoteerdbedrijf voor elkaar hadden gekregen zonder dat de aandeelhouders gingenklagen.'

BCD werd in 1975 door John opgericht. Het bedrijf is inmiddels van hemen zijn drie kinderen.

Naast het verkopen van zakenreizen (70 procent van de omzet) verkooptBCD financiële diensten. In 2005 was de winst 76 miljoen euro op een omzetvan 4,2 miljard euro. Dit jaar verwacht Fentener 'een forse' winstgroei.Op de zogeheten 'schaal van Mock' betekent dat een stijging van 45 procent.

Dat is de kans voor de 66-jarige John om zijn jongere broer Paul, diefaam verwierf als ondernemer en tegenwoordig te boek staat als filantroopen natuurliefhebber, te passeren in de Quote 500-lijst van rijksteNederlanders. John staat nu vijfde met een geschat vermogen van 2 miljardeuro. Paul staat vierde met 2,1 miljard euro.

Harry van Gelder

Meer over