Een beetje eigenaar van een Audi cabrio

DE HELE AUTO VOOR EEN DEEL VAN DE TIJD: DEELEIGENDOM IS VOORAL HANDIG VOOR DE TWEEDE AUTO...

Frank van Alphen

Voor de kerst denkt Joost Olthof (33) rond te rijden in een Audi TTRoadstar Cabrio. Hiervoor heeft Olthof wel een paar andere autoliefhebbersnodig met dezelfde wens. Samen zullen ze een Vereniging van Eigenarenoprichten met deze open sportwagen als enige bezit.

Na een maand moet Olthof de Audi met stoelverwarming weer afstaan en ishij aangewezen op zijn eerste auto, een Seat Toledo. De cabriolet - schoonvan binnen en buiten - moet hij afleveren bij een van zijn mede-eigenaren.Eigenaar twee kan in december genieten van de Audi. Rond de jaarwisselingmaakt ook deze eigenaar een voorlopig laatste rit met zijn stoere tweedeauto. Zo rouleert de rookvrije Audi TT van de ene eigenaar naar de ander.

Fractional ownership heet dit concept, afkomstig uit de VerenigdeStaten. Olthof heeft naar dit voorbeeld Fractional Nederland opgericht enprobeert nu via zijn website www.droomauto. Behalve de Audi ook een RenaultMégane CC, een Range Rover Sport en een Porsche 911 Carrera te slijten aanmeerdere eigenaren. 'Dit is een oplossing voor automobilisten die eentweede auto te duur vinden en hem niet zo vaak gebruiken', aldus Olthof,die zich in het dagelijks leven bezighoudt met Rétravel, eenorganisatiebureau voor bedrijfsuitjes.

'Je kunt natuurlijk met een paar vrienden samen een auto kopen, maar hetis dan lastig daar hele zakelijke afspraken over te maken. Bovendien moetje maar net vrienden hebben die allemaal dezelfde tweede auto willenhebben.'

Het principe van deel-eigendom is simpel. Het eigendom van de Audi wordtin zes 'participaties' geknipt. Iedere participatie kost 9495 euro, eenzesde van de cataloguswaarde plus de notariskosten. Een Audi-fan die tweeparticipaties koopt, kan in elk seizoen een maand genieten van zijndeelauto. Olthof verwacht dat de meeste klanten om die reden zullen kiezenvoor twee participaties. Per participatie is de automobilist zo'n 65 europer maand kwijt voor de all riskverzekering, de wegenbelasting en hetonderhoud.

Die all riskverzekering is handig voor degene die schade berokkent. Hijmoet de wagen laten repareren bij de dealer. Als de verzekeringspremiedaardoor hoger wordt, draait de veroorzaker op voor de extra kosten. Ooklet Fractional Nederland op de grootste kilometerverbruiker. Hij moet naarrato bijbetalen. Eventuele boetes gaan naar de deeleigenaar die in dieperiode op de weg zat.

Het delen van een tweede auto is nauwelijks te vergelijken met hetgebruiken van een deelauto, zoals de Peugeots van Greenwheels. De Greenwheel-abonnee wordt geen eigenaar van de auto. Hij betaalt behalve hetabonnement een bepaald bedrag voor het daadwerkelijke gebruik van de auto.

Fractional ownership is evenmin te vergelijken met timesharing, eenbegrip dat doorgaans bij huizen wordt gebruikt. Daarbij koop je hetgebruiksrecht voor een vakantiehuisje voor een paar weken per jaar. Hethuisje blijft eigendom van de projectontwikkelaar.

Volgens initiatiefnemer Joost Olthof is het gewoon huren van een AudiTT geen betaalbaar alternatief. 'Dat kost al gauw 150 euro per dag.' Eenmaand is dan zo'n 4500 euro.

Als de eigenaren een andere auto willen, kunnen ze de Audi weerverkopen. De opbrengst wordt verdeeld. Is de auto nog geen zes jaar oud,dan is wel toestemming van alle eigenaren nodig. Daarna is een meerderheidvoldoende. Je kunt ook proberen je participatie te verkopen.

Frank van Alphen

Meer over