NieuwsCPB-ramingen

Economische groei gloort aan de horizon – áls we corona onder controle krijgen

De economie stuitert volgend jaar terug van krimp naar groei. De werkloosheid, die vooral jongeren treft, loopt op naar bijna 600 duizend mensen. Dat is het geval als de coronapandemie onder controle komt. Als dat niet gebeurt, dreigt een gitzwart scenario.

Volgend jaar zit, in een positief scenario, ruim 6 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Vooral jongeren, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers worden geraakt.Beeld ANP

Dit voorziet het Centraal Planbureau in ramingen die donderdag zijn gepubliceerd. De ramingen worden gebruikt bij de doorrekening van verkiezingsprogramma’s die politieke partijen aan het CPB kunnen voorleggen.

Na de historische economische krimp in het tweede kwartaal van dit jaar, stuiterde de economie in het derde kwartaal al terug. ‘In het tweede kwartaal’, schrijft het CPB, ‘was de kwartaal-op-kwartaaldaling de grootste ooit gekend, maar daarna waren de stijgingen in het derde kwartaal ook de grootste ooit. Door dit herstel is tenminste tweederde van de eerdere productieval weggewerkt.’

Dit jaar krimpt de economie volgens het CPB ruim 4 procent. Dat kan volgend jaar 2,8 procent groei worden, mits de pandemie onder controle komt. Dit stuitereffect is volgens het CPB terug te zien bij huishoudens. Die geven dit jaar liefst 7 procent minder uit, maar volgend jaar bijna 4 procent meer. Eind 2021 is de economie dan nog steeds een procent gekrompen ten opzichte van 2019.

Zwart scenario

De werkloosheid loopt wel sterk op. Van 314 duizend werklozen in 2019, gaat het via 380 duizend werklozen dit jaar, naar 565 duizend werklozen in 2021. Volgend jaar zit dan ruim 6 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Vooral jongeren, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers worden geraakt.

Al deze ramingen gaan uit van het min of meer positieve scenario dat de pandemie onder controle komt door bijvoorbeeld grootschalige vaccinaties. Gebeurt dat niet, dan tekent zich een zwart scenario af. Dan krimpt de economie verder in 2021. Eind volgend jaar is de econome dan 10 procent gekrompen ten opzichte van 2019 tegen 1 procent in het ‘positieve’ scenario. De werkloosheid loopt dan op naar 8 procent in 2021.

De koopkracht van gepensioneerden staat volgend jaar onder druk doordat de meeste pensioenuitkeringen niet of slechts gedeeltelijk worden geïndexeerd. Bij enkele grote fondsen wordt het pensioen volgend jaar bovendien verlaagd. Het CPB voorziet dat de helft van de gepensioneerden met die verlaging te maken krijgen. ‘De gemiddelde korting bij de fondsen die moeten korten, bedraagt ongeveer 2 procent halverwege 2021.’ Tegelijk zullen de pensioenpremies die werkenden betalen, stijgen. 

Meer over