Duitsers ineens eensgezind over voorkomen ontslaggolf

Aan het Duits crisismanagement is geen touw meer vast te knopen, klaagde het Handelsblatt dinsdag. Nog geen week na de EU-top waarop bondskanselier Angela Merkel haar nee tegen peperdure conjunctuurprogramma’s had bekrachtigd, stelde ze een nieuw stimuleringspakket in het vooruitzicht....

Het patroon van oktober – waarmee Merkel de andere Europese regeringsleiders volgens het Handelsblatt in verwarring had gebracht – lijkt zich te herhalen. Toen veranderde ze binnen 24 uur van mening over de wenselijkheid van een reddingsplan voor de banken. ‘Van een exportland dat als geen ander op internationaal gecoördineerde crisisplannen is aangewezen, mogen de partners een meer betrouwbare communicatie verwachten.’

Erg concreet zijn de voornemens van de Duitse regering overigens nog niet. Vermoed wordt dat ze vooral in de infrastructuur zal willen investeren. Daarmee zou meer geld zijn gemoeid dan de bijna 32 miljard euro die de regering eerder in ’s lands economie heeft gepompt. Een belastingverlaging, die door de Beierse CSU wordt bepleit, of een verstrekking van ‘consumptiebonnen’, waarmee de post-communistische Linke de crisis wil bestrijden, ligt in elk geval niet in het verschiet.

In januari, na raadpleging van de bestuursvoorzitters van de dertig grootste beursgenoteerde ondernemingen, zullen knopen worden doorgehakt. Tot die tijd ziet de bondsregering de ontwikkelingen nog even aan: de houding waarmee ze het misnoegen van – met name – Groot-Brittannië en Frankrijk heeft gewekt.

Toch markeert de aankondiging van een nieuw stimuleringsprogramma volgens veel waarnemers een trendbreuk. Die hangt wellicht samen met de inktzwarte prognoses die binnen het ministerie van Economische Zaken circuleren. Hierin wordt een afname van het BBP met 3 procent of meer in 2009 ‘niet onrealistisch’ genoemd. Een dergelijke ontwikkeling heeft zich sinds de geboorte van de Bondsrepubliek in 1949 nog niet voorgedaan.

Er is de regering in Berlijn veel aan gelegen om de gevolgen van dit horrorscenario voor de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken. Afgelopen zondag ontving bondskanselier Merkel vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers om zich over passende maatregelen te beraden. Alleen het feit dat Michael Sommer, de president van de vakbondsfederatie DGB, en Josef Ackermann, de verguisde bestuursvoorzitter van de Deutsche Bank, aan één tafel zaten – een in Duitsland ongebruikelijke polderconstellatie – gaf uitdrukking aan de ernst van de situatie.

De (besloten) bijeenkomst duurde zeven uur, en lijkt door een opmerkelijke eensgezindheid te zijn gekenmerkt. Zo zouden de aanwezige ondernemers zich te willen committeren aan de afspraak tijdens het naderende crisisjaar geen werknemers te ontslaan.

Meer over