DNB: Nederlandse banken lenen minder makkelijk

Nederlandse banken lenen steeds minder makkelijk geld uit aan vooral kleine bedrijven. Circa 40 procent van de Nederlandse banken heeft de kredietvoorwaarden aangescherpt, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in haar kwartaalbericht....

Volgens DNB kunnen banken die moeilijker doen over leningen, de Nederlandse economische groei schaden. Het is een van de manieren waarop de wereldwijde kredietcrisis de rest van de economie kan treffen, aldus de centrale bank. Overigens is ondanks de aangescherpte voorwaarden van de banken het niveau van de kredietverlening in Nederland op peil gebleven.

Nederlandse banken worden in vergelijking met het buitenland niet hard getroffen door de kredietcrisis, maar de winst wordt wel geraakt. In het laatste kwartaal van vorig jaar is de winst van de banken met met 39 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2006.

Het gezamenlijke resultaat kwam uit op 1,7 miljard euro. ‘Ook Nederlandse banken hebben last van verstoringen op de financiële markten’, stelt DNB. ‘De invloed van de turbulentie wordt weerspiegeld in het bedrijfresultaat.’

De aanhoudende winstgroei van Nederlandse banken is volgens DNB vorig jaar ‘abrupt gekeerd’. ‘Een dergelijke winstdaling heeft zich voor het laatst in 2001-2002 voorgedaan.’ Volgens de centrale bank hebben de Nederlandse banken wel ‘ruim voldoende buffers om de klappen op te vangen’.

Nederlandse financiële instellingen hebben in vergelijking met grote Europese banken en verzekeraars veel marktwaarde verloren, stelt DNB.

Beleggers schatten het kredietrisico van Nederlandse banken ‘bovengemiddeld in’. Volgens de bank is de sterke verwevenheid van de grote Nederlandse instellingen met de Amerikaanse economie, hier debet aan.

De centrale bank stelt dat kredietbeoordelaars zoals Fitch en Moody's ‘een prominente rol’ hebben gespeeld bij de onrust op de financiële markten. Beleggers moeten niet blindvaren op het oordeel van deze bedrijven, stelt DNB.

Meer over