Den Haag wil 800 mln. investeren in banen

Het Haagse gemeentebestuur wil de komende tien tot vijftien jaar 800 miljoen gulden investeren om het grote aantal, vooral laag opgeleide, werklozen in Den Haag aan een baan te helpen....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Het geld is nodig voor onder meer het verbeteren van binnenstedelijke bedrijfsterreinen, de hulp aan starters en impulsen in de toeristische sector.

Voor het grootste deel van de 800 miljoen gulden doet Den Haag een beroep op de rijksoverheid. Deze heeft gemeenten gevraagd met programma's voor investeringen te komen. De meest bekende plannen waarover tot nu toe wordt gediscussieerd zijn de tweede Maasvlakte bij Rotterdam en een tweede luchthaven.

Naar die plannen verwijzend zei wethouder Meijer (VVD) dinsdag bij de presentatie van het Haagse plan dat 'de grote projecten van meer dan een miljard gulden blijkbaar goed scoren bij de rijksoverheid, maar onze verantwoordelijkheid is het oplossen van de grote werkloosheid in deze stad'.

Den Haag heeft ongeveer 36 duizend werklozen. Uit de gisteren gepresenteerde Economische Barometer van Zuid-Holland blijkt dat de werkloosheid in de Haagse regio niet afneemt.

De banengroei blijft achter bij die van de rest van de provincie. Alleen de regio Rijnmond scoort slechter als het gaat om het aantal werklozen en de toename van het aantal banen.

Met de investeringen in de Haagse economie verwacht Den Haag ongeveer 15 duizend extra banen te kunnen creëren. Die werkgelegenheid moet niet op bedrijfsterreinen buiten de stad komen, maar binnen de stadsgrenzen, vlakbij de wijken waar de werkloosheidheid het grootst is.

Vanwege het ruimtegebrek in Den Haag, wil het gemeentebestuur bedrijven op elkaar stapelen en ook het wonen boven bedrijfsruimte stimuleren.

Omdat in de toeristische sector laagopgeleiden makkelijk werk vinden, wil het Haagse gemeentebestuur het aantal bezoekers aan de stad en het strand vergroten. Het denkt daarbij ondermeer aan vakantieappartementen bij de haven en attracties die het hele jaar door publiek trekken.

Om zowel de bereikbaarheid van de toekomstige bedrijven als de kust te waarborgen wil Den Haag ook investeren in het openbaar vervoer en de wegenstructuur. Ook voor deze investeringen, 1,6 miljard gulden, doet de stad een beroep op het rijk.

Het grootste deel van dat bedrag (1 miljard gulden) is voor het doortrekken van RandstadRail richting Scheveningen en de zuidkant van de stad. Wethouder Meijer vindt dat noodzakelijk. Zijn partijgenoot, minister Jorritsma van Verkeer, denkt daar tot nu toe anders over.

Meer over