De Russische bankpresident Doebinin neemt ontslag

De president van de Russische Centrale Bank, Sergej Doebinin, heeft gisteren zijn ontslag ingediend. Doebinins positie was vrijwel onhoudbaar geworden na de devaluatie van de roebel en de ineenstorting van het banksysteem....

Van onze correspondent

Bert Lanting

MOSKOU

De 47-jarige bankpresident diende zijn ontslag in nadat waarnemend premier Tsjernomyrdin de leiding van de Centrale Bank fel had aangevallen op de televisie. Tsjernomyrdin verweet de Centrale Bank dat zij te traag gereageerd had op de financiële crisis.

President Jeltsin heeft het ontslag van Doebinin nog niet aanvaard, maar het is wel duidelijk dat de bankpresident niet meer op de steun van het Kremlin kan rekenen. Jeltsins woordvoerder liet gisteren weten dat Doebinin eerder had moeten aftreden.

Tot voor kort had Doebinin, die bekend staat als een strenge monetarist, nog een heel goede naam wegens het terugdringen van de inflatie en het stabiliseren van de koers van de roebel.

Onder zijn leiding hield de centrale bank op met het financieren van het begrotingstekort door het bijdrukken van roebels. In plaats daarvan begon de regering de gaten in de begroting te dichten door de uitgifte van schatkistpapieren (zogeheten GKO's), waardoor de binnenlandse schuld van de staat sterk opliep.

Na de devaluatie van de roebel kreeg Doebinin het verwijt dat hij te weinig toezicht had gehouden op de explosief stijgende financieringslast van de overheid en de grote risico's die de commerciële banken waren aangegaan.

De bankpresident haalde zich ook veel kritiek op de hals met zijn pogingen spaarders te beschermen tegen de gevolgen van de crisis. Een van de grootste banken van Rusland, SBS-Agro, werd door de centrale bank onder curatele gesteld.

Een aantal andere grote banken, waaronder de Most-Bank, de Inkombank en Menatep, kregen het bevel hun klanten de gelegenheid te geven hun spaarrekeningen over te brengen naar de Sberbank, die in handen van de staat is. De zes banken beheren bijna 70 procent van de particuliere rekeningen in Rusland.

De maatregel was bedoeld om de spaartegoeden van de burgers te beschermen, maar de banken klaagden dat het om een coup van de Sberbank ging om hen uit te schakelen als concurrenten. De centrale bank zaaide bovendien paniek met de mededeling dat alle spaarrekeningen bij de banken voorlopig bevroren zouden worden. Die maatregel werd later ingetrokken.

Eerder deze week moest waarnemend president Kozlov van de centrale bank al aftreden wegens de verwarring rond de maatregel tegen de zes banken.

Ook al heeft Jeltsin het aftreden van Doebinin verwelkomd, nu duiken er nieuwe problemen voor het Kremlin op. Volgens de grondwet moet de president de goedkeuring krijgen van de Doema voor de benoeming van de nieuwe bankpresident. Gezien de meningsverschillen tussen het Kremlin over de economische koers zal dat ongetwijfeld tot een nieuwe slag leiden.

Als mogelijke opvolgers van Doebinin worden onder anderen zijn plaatsvervanger Aleksasjenko, ex-bankdirecteur Gerasjtsjenko en voormalig minister van Economische Zaken Sjochin genoemd.

Het is de vraag of de conservatieve Doema zal instemmen met de benoeming van de 37-jarige Aleksasjenko, aangezien hij te boek staat als een geestverwant van Doebinin.

Ook de benoeming van Sjochin, die nu leider is van de regeringsgezinde NDR-fractie in het parlement, zal waarschijnlijk op verzet stuiten. De NDR is de partij van waarnemend premier Tsjernomyrdin, die door de oppositie gezien wordt als een van de hoofdverantwoordelijken voor de huidige crisis.

Gerasjtsjenko, die begin jaren negentig al aan het hoofd van de Centrale Bank stond, ligt wel goed bij de oppositie. De 61-jarige Gerasjtsjenko werd ooit uitgeroepen tot de 'slechtste centrale-bankpresident ter wereld' wegens het losse monetaire beleid dat de bank onder zijn bewind voerde.

Meer over