De Geus wil half jaar onbetaald ouderschapsverlof

Minister de Geus wil het onbetaalde ouderschapsverlof verlengen naar een half jaar. Zowel de moeder als de vader mag 26 weken verlof opnemen...

Uit de monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de emancipatie van vrouwen stagneert. In de periode 2002 en 2005 is de arbeidsparticipatie van vrouwen nauwelijks toegenomen. Het SCP wijt dat ten dele aan de economische neergang van de afgelopen jaren. In de recessie hebben vrouwen sneller hun baan verloren.

De doorstroom van vrouwen naar topposities valt ook tegen, constateert het SCP. Hierdoor zal het moeilijk worden om in 2010 de door de overheid vastgestelde streefdoelen te halen. Uit recent gepubliceerd onderzoek van de Volkskrant bleek al dat het glazen plafond voor vrouwen juist bij de rijksoverheid erg hardnekkig is.

De Geus wil met zijn voorstel het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt verder opkrikken. Hij wil het ouderschapsverlof stimuleren door een fiscale korting te geven op de levensloopregeling. De minister treft ook maatregelen om de kinderopvang aantrekkelijker te maken.

Tijdens de verkiezingscampagne bepleitten diverse politieke partijen om de kosten voor kinderopvang te verlagen en deels gratis te maken. Met het langere verlof komt De Geus ook tegemoet aan de recente oproep van verloskundige Beatrijs Smulders. Zij pleit voor voor een ouderschapsverlof van maximaal een jaar.

Meer over