De Geus houdt vast aan zijn WAO-plan

Een laatste poging van vakbeweging en werkgevers om minister De Geus (CDA) van Sociale Zaken ertoe te brengen zijn WAO-plannen bij te stellen, is dinsdag op niets uitgelopen....

Dat bleek dinsdag na een laatste overleg met de sociale partners over de WAO. De Geus biedt zijn plannen ongewijzigd aan de Tweede Kamer aan. Dat betekent onder meer dat vanaf 2006 alleen nog mensen die voor de rest van hun leven volledig zijn uitgeschakeld, in aanmerking komen voor een WAO-uitkering.

De Waal sprak over een 'vervelend gesprek'. 'Op het WAO-dossier zijn we klaar met deze minister. We moeten hopen dat de Kamer de plannen kan corrigeren.'

De vakbeweging is het nog op zes punten oneens met de kabinetsplannen, waarvan er voor de FNV drie cruciaal zijn. De Waal wijst onder meer de strenge herkeuring af waar bestaande WAO'ers vanaf 1 juli 2004 mee te maken krijgen. Daardoor zouden 65 tot 110 duizend bestaande WAO'ers een lagere of geen uitkering meer krijgen. Ook vindt de FNV dat mensen met een geringe kans op herstel aanspraak moeten kunnen maken op een uitkering.

Minister De Geus vindt dat De Waal de meningsverschillen opblaast. 'Jammer, want op hoofdlijnen zijn we het met elkaar eens.' De Geus is van mening dat zijn herziening van de WAO in grote lijnen strookt met het advies dat de vakcentrales en werkgeversorganisaties erover uitbrachten.

De bewindsman riep FNV en CNV op constructief in gesprek te blijven, vooral omdat de sociale partners en het kabinet binnenkort ook overeenstemming moeten bereiken over VUT, prepensioen en verlofregelingen. Een akkoord daarover is volgens De Waal ineens ver weg. Hij vindt dat De Geus de afspraken uit het Najaarsakkoord heeft geschonden. De Waal ging niet zo ver dat hij de loonmatiging, een belangrijk onderdeel van dat akkoord, ter discussie stelde.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleitte nog voor volledige privatisering van de WAO en voor een speciale regeling voor uitzendbureaus, omdat die minder invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van hun 'werknemers'. Werkgevers scharen zich goeddeels achter De Geus.

Meer over