Dat is waar ook: het kost geld als je een kind hebt

Dat een kind je leven verandert, beseffen de meeste ouders in spe zich wel. Dat een kind ook geld kost, blijkt bij veel ouders echter wat minder goed op het netvlies te staan. Velen hebben problemen om rond te komen na de komst van een kind. Ze staan vaak rood en kampen met betalingsachterstanden.

Nelleke Trappenburg

Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) onder vijfhonderd ouders met kinderen onder de 5 jaar.

Voor de gezinsuitbreiding had 70 procent van de ondervraagde ouders geen financiële problemen. Na de komst van kinderen komt slechts 43 procent van de ouders goed rond. Bijna 60 procent zegt meer met geld bezig te zijn als je kinderen hebt. Toch zegt ook 70 procent van de ouders zich niet voor te bereiden op de financiële gevolgen van gezinsuitbreiding.

Het Nibud vindt dit geen goede tendens. ‘Het is belangrijk dat hier aandacht voor komt, vooral omdat deze geldproblemen goed te voorkomen zijn’, zegt een woordvoerster. Dit kan onder meer door van tevoren een goede begroting te maken. Ook zijn veel ouders zich niet bewust van de toeslagen die ze allemaal kunnen krijgen bij de overheid.

40 procent van de ouders besluit na de geboorte van het eerste kind minder te gaan werken en 14 procent stopt helemaal. Daardoor hebben ze niet alleen te kampen met hogere kosten door het kind, maar ook met een lagere financiële draagkracht. Mannen gaan van 39 naar 37 uur per week en vrouwen van 23 naar 15 uur. Bij de vrouwen is er een flink verschil tussen getrouwde moeders, die van 22 naar 14 uur gaan en alleenstaande moeders, die 24 uur inruilen voor 20 uur.

Volgens pedagoge Emmeliek Boost van de Opvoeddesk beseffen ouders vaak niet dat er minder geld binnenkomt als ze besluiten minder te gaan werken. ‘Het is een andere druppel die tot dat besluit leidt. De stress neemt toe als ouders werk en en kind moeten combineren en op een gegeven moment knapt het, bijvoorbeeld als ze voor de zoveelste keer te laat op de crèche komen. Ouders nemen dan abrupt de beslissing om minder te gaan werken. Pas later komen ze erachter dat ze daardoor ook minder te besteden hebben.’

Meer over