D66'er: FNV laat modernisering volledig liggen

De vice-fractievoorzitter van D66, Bert Bakker, vindt dat de FNV het volslagen laat afweten als het gaat om de modernisering van de arbeidsverhoudingen in Nederland....

Directe aanleiding voor zijn ergernis is de klaagzang van de vakcentrale over het verlies van zeggenschap bij de plannen voor de vernieuwing van de sociale zekerheid. 'Hun bemoeienis heeft in het verleden niets opgelost', zegt de D66'er.

Hij herinnert eraan dat uit de enquête-Buurmeijer naar de uitvoering van de sociale zekerheid in 1993 bleek dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid hebben misbruikt. 'Dan moeten ze nu niet zeuren over het verlies aan zeggenschap.'

D66 was al boos over de manier waarop FNV-voorzitter Lodewijk de Waal zich had gedragen in de discussie over de nota Arbeid en Zorg, waarin een aantal verlofregelingen werd aangekondigd. De Waal had staatssecretaris Verstand, partijgenoot van Bakker, verweten met 'slappe knieën' het zorgverlof in de 'verfloddering' te hebben geholpen.

'Hypocriet', vindt Bakker. De FNV heeft volgens D66 geen poot uitgestoken voor de verlofregelingen in de nota.

'Al twintig jaar laat de FNV het verschrikkelijk afweten als het om emancipatie of de rechten van uitkeringsgerechtigden gaat. Nog nooit is er gestaakt voor modernere arbeidsverhoudingen', zegt Bakker.

Volgens hem bewijst de vakcentrale alleen lippendienst aan de door de eigen vrouwenbond bepleite thema's.

'Door de jaren heen is steeds gekozen voor hoger loon en atv-dagen. Talloze kansen om immateriële winst te boeken, zijn blijven liggen.'

Ook in de jongste door de vakbeweging afgesloten CAO's, die in de kleinmetaal en de omroep, schitteren onderwerpen als deeltijdarbeid en de verzorging van zieke familieleden door afwezigheid, meent Bakker.

'Juist op het moment dat een zich jaren voortslepende discussie in het kabinet wordt afgerond met maar liefst 19 regelingen, lag hier een ideale manier om iets te bereiken. Maar de bonden lieten het met een keuze voor geld opnieuw afweten.'

De kritiek van de FNV op staatssecretaris Verstand richtte zich vooral op haar concessies bij het zorgverlof.

Van een voorstel voor een betaalde regeling bleef in de ministerraad slechts een onbetaalde over.

Vakbonden en werkgevers werd verzocht in CAO-onderhandelingen een financiële voorziening op te nemen.

Meer over