Nieuws

Curator: ‘Consumentenbond en toezichthouder dupeerden klanten Flexenergie’

De Consumentenbond heeft duizenden leden gedupeerd met een collectieve inkoopactie van energie bij Flexenergie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gefaald bij het toezicht op de onderneming.

Tjerk Gualthérie van Weezel
Een lopend reclamebord voor EnergieFlex in het centrum van Rotterdam.  Beeld ANP / Peter Hilz
Een lopend reclamebord voor EnergieFlex in het centrum van Rotterdam.Beeld ANP / Peter Hilz

Dat schrijft curator Willem Jan van Andel in een vandaag gepubliceerd onderzoeksverslag naar het faillissement van het Amsterdamse energiebedrijf dat in 2018 bankroet werd verklaard. Daarbij bleven bijna 50 duizend klanten met uitstaande vorderingen achter. Een deel van hen kwam bij Flexenergie terecht via een actie van de Consumentenbond. Het geld dat de bond daarmee verdiende zou de bond moeten terugstorten, vindt Van Andel. De Consumentenbond noemt dat een ‘bijzonder’ voorstel dat alleen bedoeld zou zijn ‘om te scoren’ bij de gedupeerde klanten van Flexenergie. Ook de ACM wijst de kritiek van de hand.

De twee oprichters van het bedrijf verkochten vanaf 2015 onder de naam EnergieFlex energie in bundels, vergelijkbaar met contracten voor prepaid-telefoons, speciaal bedoeld voor mensen met een smalle beurs. De mannen gingen voortvarend van start en wisten met stevige marketing, onder meer door als shirtsponsor van NEC op te treden, snel tienduizenden klanten aan zich te binden. Maar in 2018 bleek dat de onderneming al jaren miljoenenverliezen leed. Die werden verdoezeld met voorschotten van klanten en door geen belasting af te dragen. Na het faillissement bleef een schuld van meer dan 25 miljoen euro achter.

In zijn onderzoeksverslag typeert Van Andel de bedrijfsvoering bij Flexenergie als ‘ontluisterend’ en de financiële situatie tot zes keer toe als ‘dramatisch slecht’. De twee oprichters zagen zichzelf meer als ‘ideeënmensen’ die niet in staat zijn een grote onderneming te besturen. Toch stonden zij wel steeds als geregistreerd als bestuurders en ontvingen zij over de hele periode elk bijna zeven ton aan managementvergoedingen. Daarnaast dienden zij via andere bv’s gepeperde rekeningen in bij Flexenergie.

Het verbaast de curator dat het de oprichters überhaupt gelukt is van de ACM een vergunning te krijgen om energie te verkopen. Dat gebeurde door enkele ‘hoog abstracte beschouwingen en omschrijvingen van achter het bureau terwijl Flexenergie noch haar bestuurders over enige ervaring op de energiemarkt beschikten’. Toen de ACM in 2016 klachten kreeg over Flexenergie had die instantie volgens Van Andel veel eerder de vergunning moeten intrekken.

De ACM wijst in een reactie naar de politiek die bij de liberalisering van de energiemarkt ervoor heeft gekozen de eisen voor toetreders niet te hoog te maken. Verder zegt de ACM dat zij Flexenergie wel eerder op de vingers heeft getikt wegens onjuiste informatie aan klanten en boetes heeft opgelegd aan de bestuurders. Maar het intrekken van een vergunning kan volgens de ACM alleen als er een faillissement dreigt. Volgens curator Van Andel was voor de ACM allang duidelijk dat Flexenergie op de fles zou gaan. Door de afwachtende houding van de ACM zijn volgens hem uiteindelijk nog grotere schulden ontstaan en zijn nog meer mensen gedupeerd.

De kritiek op de Consumentenbond spitst zich toe op de collectieve inkoopacties. Leden boden zich via de Consumentenbond als groep klanten aan, waarna energieaanbieders hen via een veiling een goedkoop collectief aanbod konden doen. In 2017 won Flexenergie zo'n veiling en stapten ‘duizenden’ leden over. De consumentenbond verdiende daar volgens Van Andel ‘flink’ aan.

De Consumentenbond zei dat aanbieders uitgebreid gescreend werden. Maar bij Flexenergie is dat volgens Van Andel zeker niet gebeurd. Anders was de bond wel gestuit op informatie die het bedrijf had uitgesloten van de veiling. De Consumentenbond stelt dat de informatie waar Van Andel op doelt niet openbaar was. Geld storten aan de failliete boedel is volgens de bond ‘een schijnoplossing’ voor consumenten omdat dat geld alleen de Belastingdienst ten goede zou komen.

Meer over