Crisis VS raakt Nederland nauwelijks

De Nederlandse economie staat er goed voor, zo is de conclusie van twee respectabele instituten als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)....

Beide instituten verwachten dat de groei van de Nederlandse economie dit jaar zal afnemen naar respectievelijk 2,1 of 2,3 procent van het nationaal inkomen. In 2007 was de groei nog 3,5 procent. In 2009 zal de Nederlandse groei nog verder dalen naar 1,6 (IMF) of 1,8 (OESO) procent. Hoewel deze groeicijfers laag zijn, zijn ze veel hoger dan bijvoorbeeld de gemiddelde groei in de eurozone (1,7 procent in 2008 en 1,4 procent groei in 2009) of in de Verenigde Staten (1,2 procent in 2008 en 1,1 procent in 2009).

‘Ondanks de wereldwijde vertraging heeft de Nederlandse economie nog een behoorlijke vaart’, stelt de OESO dan ook in de Economic Outlook. Dat is vooral te danken aan producenten, die hun orderboeken zien vollopen en die de toekomst nog altijd met vertrouwen tegemoet zien.

Nederland heeft wel last van de dure euro. Vooral ten opzichte van de dollar zijn Nederlandse producten in het buitenland relatief duur. Hierdoor valt de export stil, de afgelopen jaren juist een belangrijke aanjager van de economische groei. Daarbij is de Nederlandse consument veel minder optimistisch over de ontwikkeling van de economie dan een jaar geleden, waardoor ook de bestedingen van huishoudens dreigen af te nemen.

De OESO verwacht toch dat juist de Nederlandse huishoudens een belangrijke rol gaan spelen bij het herstel van de economische groei. Door de krappe arbeidsmarkt stijgen de lonen en hebben huishoudens meer te besteden. Het aantrekken van de consumptie leidt volgens de Parijse denktank in de tweede helft van 2009 tot een herstel van de Nederlandse economische groei.

Keerzijde van de loonstijging is de doorwerking ervan in de prijzen. Van vele kanten wordt al gewaarschuwd voor een loon-prijsspiraal, een situatie waarbij hogere loonkosten leiden tot hogere prijzen, die vervolgens weer tot hogere looneisen leiden. Ook de OESO wijst erop dat onverwacht hoge loonstijgingen de inflatie verder zullen aanjagen.

Door de stijgende prijzen van voedsel en brandstof en door de verhoging van de btw verwacht de OESO dat de gemiddelde prijsstijging in 2009 toeneemt tot 3 procent. Vorig jaar bedroeg de inflatie in Nederland nog slechts 1,6 procent.

Voor de Amerikaanse economie rekent de OESO op herstel door een groeiende export. Dankzij de goedkope dollar en de groeiende wereldhandel zal de vraag naar Amerikaanse producten stijgen.

Meer over