CPB waarschuwt: eenverdiener gaat relatief steeds meer belasting betalen, tweeverdieners minder

Het inkomen van eenverdieners-echtparen is de afgelopen jaren veel zwaarder belast dan dat van stellen waarvan beide partners werken. Zonder overheidsingrijpen zal de kloof in belastingdruk op lange termijn nog groter worden, waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) donderdag.

Rens Blom
null Beeld ANP XTRA
Beeld ANP XTRA

Met arbeidskortingen en een verhoging van de kinderopvangtoeslag heeft de overheid jarenlang mensen gestimuleerd te gaan werken, terwijl niet-werken onaantrekkelijker is gemaakt door bijvoorbeeld de 'aanrechtsubsidie' af te bouwen. Dit is een belastingkorting van maximaal 2.254 euro per jaar die een niet-werkende man of vrouw kan overdragen aan de werkende partner.

Volgens het CPB heeft het overheidsbeleid geleid tot een toename van het aantal tweeverdieners en het aandeel economisch zelfstandige vrouwen. Maar het resulteert ook in een steeds groter wordend verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners. Dat is de mate waarin belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. Voor tweeverdieners neemt die druk jaarlijks af, maar bij eenverdieners loopt hij op.

Zo was de belastingdruk voor een- en tweeverdieners met een huishoudinkomen van 50 duizend euro in 2005 nog gelijk, namelijk 28 procent. In 2017 was die druk voor tweeverdieners gezakt naar 26 procent en voor eenverdieners gestegen naar 31 procent; een verschil van 5 procentpunt. Bij ongewijzigd beleid stijgt dat verschil in 2030 naar 7 procentpunt; 25 procent voor tweeverdieners en 32 procent voor eenverdieners. Een eenverdiener gaat dus relatief steeds meer belasting betalen, een tweeverdiener juist minder.

Het Planbureau doet een aantal beleidssuggesties om de belastingdruk voor eenverdieners te temperen, waaronder een verhoging van het kindgebonden budget en een verlaging van de kinderopvangtoeslag en de arbeidskorting. Maar, waarschuwt CPB-onderzoeker Egbert Jongen: alle opties zullen leiden tot een lagere arbeidsparticipatie en minder economische zelfstandigheid, vooral van vrouwen. 'De politiek moet daarin een keuze maken.'

null Beeld
Beeld
Meer over