Computers gaan steeds later met pensioen

Computerfabrikanten gaan een mager jaar tegemoet. Namen de pc-verkopen het afgelopen jaar wereldwijd nog toe met bijna 16 procent, in 2006 blijft de groei volgens de jongste vooruitzichten van de Amerikaanse onderzoeker IDC steken op 10,5 procent....

De markt voor computers zakt in door de tragere economische groei, maarook omdat bedrijven langer wachten met de vervanging van oudere apparatuur.

Dat laatste gebeurt niet alleen uit het oogpunt van de krappe budgetten.Pc's en servers (netwerkcomputers) zijn in technisch opzicht de laatstejaren sterk verbeterd en gaan langer mee. Van die langere levensduur makenondernemingen gretig gebruik, door de aanschaf van nieuwe apparatuur uitte stellen.

Zeker voor netwerkcomputers geldt dat die minder snel worden vervangen,constateert Yankee Group in Boston. Volgens deze onderzoekers gaan serverstegenwoordig gemiddeld vier tot zes jaar mee, tegen een gebruikelijkelevensduur van twee tot drie jaar in de jaren negentig van de vorige eeuw.Sommige bedrijven rekken de levensduur van hun machinepark nog langer op.

Ook randapparatuur is minder snel aan vervanging toe. Kregen plattelcd-schermen in het begin vrij snel last van uitvallende beeldpunten('dode' pixels), nu doet zich dat probleem vrijwel niet meer voor. Dehuidige lcd-schermen gaan makkelijk zes tot zeven jaar, meldt Lenovo. DeChinese computermaker nam dit jaar de productie van pc's en laptops van IBMover.

Het tempo waarin schootcomputers worden vervangen ligt hoger, omdat dezedraagbare pc's sneller schade oplopen. Hiervan wordt bij bedrijven63 procent binnen drie jaar vernieuwd, blijkt uit cijfers van UBSInvestment Research. Voor desktop-computers geldt dat 28 procent binnendrie jaar wordt ingeruild.

Ondanks de lichte daling die IDC Research voor volgend jaar verwacht,zal 2006 het vierde opeenvolgende jaar zijn dat de computerfabrikanten hunafzet met dubbele cijfers zien toenemen. De groeiprognoses zijn aangepastna een beter dan verwacht vierde kwartaal. IDC ging er vanuit dat er12,6 procent meer computers zouden worden verkocht ten opzichte van eenjaar geleden. Die groei bleek uit te komen op 15 procent.

De verkopen zijn geholpen door de almaar dalende prijzen van pc's enlaptops. Postorderbedrijven in Nederland bieden al desktop-pc's (zondermonitor) aan voor onder de 200 euro.

In Nederland heeft de ICT-sector de laatste maanden te kampen gehad meteen terugval, constateerde Ernst & Young begin deze maand in zijntweemaandelijkse ICT-Barometer. Directeuren en managers toonden zich daarinook somberder over de uitgaven voor 2006.

Voor de komende 12 maanden verwacht 31 procent van de ondervraagden dathet budget voor computer-apparatuur, software en diensten zal toenemen,terwijl 14 procent een daling verwacht. De rest (55 procent) verwacht dathet budget gelijk blijft.

Meer over