Club van ondernemingsraden wekt irritatie bij vakbonden

Een aantal ondernemingsraden heeft donderdag een belangenvereniging opgericht, de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVM). Binnen een jaar is 15 procent van de raden lid van de NVM, zo hopen de oprichters....

ANP

AMSTERDAM

De vereniging heeft twee taken: het geven van informatie aan de raden en het lobbyen bij politici voor meer bevoegdheden voor leden van de ondernemingsraad. Momenteel worden die taken vervuld door de vakbeweging. De NVM vindt echter dat er een vereniging moet komen die zich specifiek op de ondernemingsraden richt.

'Iedereen voelt op zijn klompen aan dat de vakbeweging zo'n initiatief niet ziet zitten', aldus voorzitter A. van Ispelen. De vakcentrales hebben weliswaar hun best gedaan de afgelopen jaren, maar een vereniging die exclusief voor de ondernemingsraden opereert kan wellicht meer bereiken, is de redenering. De NVM spreekt immers ook namens OR-leden die geen lid zijn van een vakbond. De helft van de 120 duizend OR-leden in Nederland is ongeorganiseerd.

De NVM heeft gesproken met bestuursleden van de vakcentrales om argwaan weg te nemen. Volgens Van Ispelen, zelf meer dan veertig jaar lid van de Vervoersbond FNV, is het niet de bedoeling dat zijn vereniging zich op het terrein van de vakbonden gaat begeven. De NVM treedt niet in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Desondanks reageerde de vakcentrale FNV donderdag geprikkeld op het initiatief. 'Ik zie de toegevoegde waarde van deze vereniging niet', aldus FNV-voorzitter J. Stekelenburg. 'De klacht dat de OR maar een bescheiden plek binnen de vakbeweging zou hebben, was vijf tot tien jaar geleden nog wel juist geweest. Dan zou de oprichting van zo'n vereniging te begrijpen zijn.' Hij wijst op de 'miljoenen per jaar' die de FNV tegenwoordig besteedt aan begeleiding en scholing van OR-leden. De NVM heeft aan de vakcentrales een plaats in de adviesraad aangeboden, het orgaan dat toezicht houdt op het dagelijks bestuur. Geen van de vakcentrales is daar tot nu toe op ingegaan.

CNV-voorzitter A. Westerlaken stelde gisteren, tijdens een debat van de voorzitters van vakcentrales, juist dat vakbonden aan ondernemingsraden een mandaat moeten kunnen geven om cao-onderhandelingen te voeren. Hij ziet een grotere rol voor de arbeidsvoorwaarden voor de or, nu steeds meer zaken gedecentraliseerd worden.

In zijn model bepalen de vakbondsleden, net als nu, de eisen waarover onderhandeld moet worden. Het zijn echter de or'en die de daadwerkelijke gesprekken met de delegatie van werkgevers voeren. Uiteindelijk zijn het de vakbondsleden die het resultaat van de onderhandelingen moeten goedkeuren. Westerlaken voegt eraan toe dat dit model alleen mogelijk is in ondernemingen waar de vakbonden reeds goed vertegenwoordigd zijn.

Meer over