Ciao Caio

DE EERSTE poging sinds de Tweede Wereldoorlog om een Duitser benoemd te krijgen op een internationale economische toppositie, loopt spaak....

Diplomaten denken dat de onervarenheid van Duitsland bij de mislukking van deze lobby een rol heeft gespeeld. Zo zou bondskanselier Schröder de beleefde afwijzing van Koch-Weser door de Amerikaanse president Clinton verkeerd hebben begrepen. Hij dacht dat Amerika Koch-Weser juist steunde en dat heeft hij ook aan Frankrijk verteld. Dat land, dat al grote moeite had met de Duitse kandidatuur, voelde zich misleid toen het Witte Huis openlijk Koch-Weser afwees, slechts uren nadat de Europese Unie hem als enige kandidaat naar voren schoof.

Voor Europa is de hele gang van zaken niet fraai. In Washington is het een ongeschreven wet dat het IMF door een Europeaan wordt geleid, terwijl de Wereldbank door een Amerikaan wordt bestuurd. Sinds de oprichting van het IMF, vlak na de Tweede Wereldoorlog, is het fonds dan ook steeds door een Europeaan geleid, waarvan de laatste 22 jaar door een Fransman.

Nergens in de IMF-statuten staat echter geschreven dat de topman per se een Europeaan moet zijn. Daarom kan de uitkomst van het Europese gehannes zijn, dat het monopolie op de positie verloren gaat. Japan heeft de kans al schoon gezien een eigen kandidaat te nomineren. Ook een aantal Afrikaanse landen morrelt aan de Europese positie door de Amerikaan Stanley Fischer naar voren te schuiven. Fischer, de tweede man van het IMF, is geboren in Zambia en heeft daarom veel Afrikaanse steun.

Zowel de Japanse kandidaat, Sakakibara, als Fischer zijn in veel opzichten beter gekwalificeerd voor de functie van IMF-topman dan Koch-Weser. Sakakibara is jarenlang minister van Financiën van Japan geweest en Fischer is het intellectuele brein achter het IMF-beleid van de afgelopen jaren. Beiden kandidaten hebben één nadeel: hun verkeerde paspoort.

Voor zijn eigen geloofwaardigheid en die van het IMF, doet bondskanselier Schröder er goed aan Koch-Weser terug te trekken. Het zoeken naar een nieuwe zware kandidaat hoeft hij niet te beperken tot SPD'ers. De Duitse christen-democraten hebben twee goede kandidaten in Hans Tietmeyer en Theo Waigel. Als Schröder ook bij hen bot vangt, dan moet hij groot genoeg zijn deze post voorbij te laten gaan.

Meer over