Chili vindt langzaam aansluiting bij Amerikaanse vrijhandelszone

Chili is een stap dichterbij toetreding tot de Nafta, de vrijhandelszone van de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Gisteren sloot het Andesland een vrijhandelsakkoord met Canada....

INEKE HOLTWIJK

Van onze correspondente

Ineke Holtwijk

RIO DE JANEIRO

President Eduardo Frei van Chili zal het akkoord tekenen tijdens een driedaags bezoek aan Canada. Globaal komt het akkoord erop neer dat tweederde van de export van Chili zonder invoerrechten Canada kan binnenkomen. Omgekeerd krijgt Canada vrijstelling voor ongeveer de helft van wat het uitvoert naar Chili.

De tarieven voor de andere produkten, verdeeld in groepen, worden geleidelijk afgebouwd. Canada krijgt daarvoor drie en zes jaar de tijd; Chili vijf, tien en vijftien jaar. Ook het kapitaalverkeer zal worden vrijgelaten. Chili heeft alleen enkele voorbehouden geëist die moeten voorkomen dat het land overspoeld wordt door hot money, speculatief kapitaal dat van het ene op het andere moment weer uit het land kan worden teruggetrokken. Een van de voorwaarden die Chili stelt, is dat Canadees kapitaal minstens een jaar in het land blijft.

Het akkoord is een wegbereider voor de aansluiting van Chili bij de Nafta. Chili, het economisch succesnummer van Latijns-Amerika, staat nummer een op de lijst van kandidaten. Maar de onderhandelingen zijn mede door de recente presidentsverkiezingen in de VS op een laag pitje gezet.

In het Amerikaanse Congres was destijds veel verzet tegen het verdrag met Mexico. Chili ligt verder weg en het land heeft een betere staat van dienst, maar het thema blijft heikel.

De Amerikanen geloven dat de akkoorden vooral leiden tot toename van de invoer. Maar in het geval van Mexico is ondanks de pesocrisis de Amerikaanse export gegroeid. Het continent, waar de komende vijftien jaar naar schatting 150 miljard dollar geïnvesteerd moet worden in infrastructuur, is in ogen van Amerikaanse zakenlieden ook juist de grote groeimarkt.

Chili heeft in reactie op de moeizame onderhandelingen met Washington vorig maand een vrijhandelsverdrag gesloten met de Mercosur, het handelsblok gedomineerd door Brazilië en Argentinië. Logisch, gezien de ligging achter de Andes en hun intensieve handel met Japan, kijken de Chilenen nu naar Azië. In september houdt de Apec, het handelsblok in wording van Azië en de landen in de Stille Zuidzee, zijn bijeenkomst in Chili. De bedoeling is dat het Andesland ook daarvan gaat deel uitmaken.

Ook de rest van de regio is druk in de weer banden aan te halen. De Mexicaanse president was vorige week in Argentinië. Het onderwerp van gesprek was wederzijdse investeringen en de aansluiting van Mexico bij Mercosur. Bolivia ondertekent medio december een verdrag met Mercosur. De verwachting is dat de andere landen van het Andespact dan niet lang meer op zich laten wachten.

Meer over