Cerfontaine tegen milieutax op tickets

President-directeur Gerlach Cerfontaine van Schiphol verzet zich fel tegen de plannen van het kabinet voor een milieuheffing op vliegtickets....

Volgens de baas van Schiphol getuigt deze opslag van 24 euro per ticket niet van een consistent beleid. Ook zouden al een paar prijsvechters hebben gezegd dat ze Schiphol zullen verlaten als de extra belasting doorgaat.

Cerfontaine deed zijn uitlatingen donderdag bij de publicatie van de jaarcijfers. ‘De concurrentiepositie van Schiphol wordt op deze manier aangetast’, zei de Schiphol-baas, die zich overigens niet keerde tegen milieumaatregelen op zich. ‘Prima. Leg ons een zware milieutaakstelling op. Wij willen graag de beste en duurzaamste luchthaven van Europa zijn.’

Volgens Cerfontaine schiet de milieubelasting van het kabinet echter zijn doel voorbij. ‘Ik denk dat ze geen enkel effect hebben op het milieu. Als we niet oppassen heb je zo in plaats van het kwartje van Kok, de 25 euro van Bos.’

Volgens Cerfontaine gaat er van de kabinetsmaatregel geen prikkel uit voor klanten noch voor luchtvaartmaatschappijen om beter te presteren. ‘Het effect is dat de vervuiling niet hier, maar over de grens plaatsvindt.’

Andere landen kennen geen milieutax, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Als het geld van de heffing direct wordt geïnvesteerd in maatregelen om Schiphol milieuvriendelijker te maken, dan is dat voor Cerfontaine bespreekbaar.

In 2006 kon Schiphol zich voor het eerst sinds de nieuwe luchtvaartwet van 2003 niet houden aan de milieugrenzen. Bij drie meetpunten werden de geluidsnormen overschreden. Dat kwam vooral doordat de luchthaven vaker gebruik moest maken van de Buitenveldertbaan, vanwege problemen op de Aalsmeerbaan.

Cerfontaine zei het jammer te vinden dat het nieuwe kabinet geen beursgang van Schiphol wil. Volgens hem heeft Schiphol daardoor kansen moeten laten liggen in het buitenland.

De nieuwe regering zou wel te porren zijn voor een onderhandse plaatsing van de aandelen. ‘We gaan eerst maar eens horen wat Wouter Bos, als nieuwe minister van Financiën, ervan vindt. Daarna praten we met Amsterdam om te kijken hoe we Amsterdam kunnen helpen. We doen net als Wijffels. We luisteren en trekken dan pas conclusies.’

Het staatsbedrijf Schiphol presteerde in 2006 financieel goed. De winst, zonder veranderingen in de waarde van het vastgoed en een belastingmeevaller, kwam uit op 198 miljoen euro (plus 7,2 procent). Eerder ging Schiphol nog uit van dezelfde winst als in 2005.

Als de onderneming de bijzondere posten wel meeneemt, is de nettowinst 173 procent gestegen tot 527 miljoen euro.

De omzet bedroeg 1 miljard euro, een stijging van 9,4 procent. Schiphol heeft de winst vooral te danken aan de winkeltjes en het vastgoed. ‘De commerciële activiteiten maken inmiddels 75 procent van het operationele resultaat uit’, zei financieel directeur Pieter Verboom.

Meer over