Canada, nieuw reisdoel voor ambtenaren

Gek worden ze in Finland van de vele Nederlanders die komen kijken waarom het land zo modern is. Door de machtsgreep van elektronicaconcern Nokia in de mobiele telefonie geldt Finland als hét voorbeeld van innovatie....

Premier Balkenende zette naar Fins model het prestigieuze innovatieplatform op, waarmee Nederland wordt opgestoten in de vaart der volkeren. De resultaten hiervan laten, voorzichtig gezegd, nog op zich wachten. Finland kon de afgelopen jaren wel rekenen op een record aantal Nederlandse rijks- en gemeenteambtenaren. Hoeveel precies weet niemand. Veronique Timmerhuis, secretaris van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), een adviesorgaan van de regering, was één van hen. ‘De verbazing over de vele bezoeken van Nederlanders begint te groeien in Finland’, beaamt ze.

Voor de Finnen is er bevrijding op komst. Canada lonkt. Timmerhuis is er al geweest. Ze heeft haar contacten daar gekscherend gewaarschuwd voor de aanstaande bezoekersgolf.

Finland doet niet veel verkeerd, maar de innovatie-activiteiten van Canada springen in het oog. Wie dacht dat Canada het land is van eskimo’s, houthakkers en oliebaronnen, heeft het bij het verkeerde eind. Canada heeft als innovatieparel het bedrijf Blackberry. Dit bedrijf is marktleider met handzame computers waarmee zowel kan worden gebeld als gemaild. Heel politiek Den Haag gebruikt inmiddels dit apparaat om supersnel fractiestandpunten uit te wisselen.

Joop Sistermans, de voorzitter van de AWT, kijkt met enige afgunst naar Canada. Het belangrijkste wapenfeit van Canada? ‘Ze doen wat ze hebben voorgenomen’, aldus Sistermans. Het land heeft in 2002 een nationale discussie gevoerd, waaraan in totaal tienduizend Canadezen hebben deelgenomen. De conclusie was duidelijk. Het land wil bij de wereldtop op kennisgebied behoren.

Het is tegenwoordig nauwelijks voor te stellen, maar Canada was eind jaren negentig in paniek over de lage olie- en grondstoffenprijzen. Het land gooide daarop het roer om.

Sistermans wijst op de Canadese universiteiten die nu prachtige faciliteiten bieden aan buitenlandse onderzoekers. Via de ambassades werft Canada actief toponderzoekers in het buitenland.

De belangrijkste verklaring voor het Canadese succes is de extra geldstroom die werd vrijgemaakt voor innovatie. Canada heeft van 1997 tot 2007 een bedrag van 11 miljard Canadese dollar (7,5 miljard euro) bestemd voor onderzoek. Hierdoor is er jaarlijks 1,5 miljard euro meer beschikbaar dan vóór het innovatieplan. Het publieke onderzoeksbudget verdubbelde daarmee van de ene op de andere dag.

Sistermans stelt voor dat Nederland, net als Canada, eerst een visie ontwikkelt over welke kant het land eigenlijk op wil. In Canada was hierbij de leiding van de premier bepalend. Om te leren hoe hij dit heeft geflikt, is er maar één advies voor de Finland-gangers: de reis moet naar Canada.

Meer over