Buiten de Randstad wordt norm 120 km

De maximumsnelheid op snelwegen buiten de Randstad wordt 120 kilometer per uur, tenzij verkeersveiligheid en geluidsnormen een verlaging tot 100 kilometer noodzakelijk maken....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Het betekent dat op een aantal snelwegen buiten de Randstad de 100-kilometerbordjes gaan verdwijnen. Ook op snelwegen in de Randstad mag na zeven uur 's avonds 120 kilometer worden gereden, tenzij verkeersveiligheid of geluidsnormen zich daartegen verzetten.

In de Randstad mag tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds op geen enkele snelweg meer dan 100 kilometer per uur worden gereden. Welke wegen of wegvakken een verandering van maximumsnelheid ondergaan is nog niet duidelijk. Daarvoor moeten eerst berekeningen en metingen ter plekke worden uitgevoerd.

D66-onderhandelaar T. de Graaf verdedigde het besluit gisteren als een maatregel met 'forse milieuwinst'. Een auto die 100 kilometer rijdt, stoot beduidend minder CO2 uit dan een auto die 120 kilometer rijdt. Berekeningen zouden hebben uitgewezen dat het aantal wegkilometers dat met een snelheid van 120 per uur wordt gereden met 7 procent vermindert. Die winst wordt vooral overdag in de Randstad geboekt.

Op 295 van de 630 kilometer aan snelweg in de Randstad mag nu nog heel het etmaal 120 kilometer per uur worden gereden. Buiten de Randstad geldt een 100-kilometergrens op 465 van de tweeduizend kilometer snelweg.

Niet altijd zijn nu veiligheid of geluid redenen voor de snelheidsbeperking. Een aantal wegvakken heeft ook 100-kilometerbordjes gekregen, omdat was afgesproken dat op een bepaald percentage snelwegen de snelheidsbeperking zou gelden.

Het besluit is een politiek gekleurd compromis geworden. Aanvankelijk hadden de onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 besloten dat alleen overdag in de Randstad een snelheidsbeperking tot 100 kilometer zou gaan gelden.

Meer over