Brinkhorst wil vangnet stroomtekort

Hoogspanningsbeheerder Tennet moet van de overheid extra elektriciteit inkopen om de kans op stroomuitval te beperken. Als tijdens piekuren stroomtekorten dreigen, moet Tennet de ingekochte stroom tegen hogere prijzen verkopen....

Van onze verslaggever Xander van Uffelen

Met het vangnet van Tennet hoopt Brinkhorst het dreigende tekort aan stroomcentrales te kunnen opvangen. Het voorstel komt naast een aantal maatregelen om de transparantie op de markt te verbeteren. Zo komt er meer informatie beschikbaar over stroomprijzen en de hoeveelheid van beschikbare elektriciteit.

Volgens Brinkhorst dient een tekort aan stroomcentrales zich pas vanaf 2011 aan. Uit andere studies zou juist blijken dat Nederland vanaf 2007 rekening moet houden met structurele tekorten van stroom. Een jaar geleden viel bijna de stroom uit, omdat door de hitte stroomcentrales niet op volle kracht konden draaien.

Het vangnet dat Brinkhorst beoogt, moet vanaf medio 2005 ingevoerd worden. Staatsbedrijf Tennet en toezichthouder DTe moeten eerst de techniek van het vangnet verder uitwerken.

De reservecapaciteit is volgens Brinkhorst nodig omdat private ondernemingen onvoldoende geprikkeld worden om nieuwe centrales te bouwen voor de schaarse uren dat er een piek in het stroomverbruik is. Tennet gaat voor 500 tot 750 megawatt inkopen. Dat is zo'n 3 à 4 procent van de totale capaciteit.

Het vangnet bergt wel een groot risico in zich, waarschuwt Arnoud van der Slot van adviesbureau Roland Berger. 'De interventie van de overheid kan investeerders afschrikken om nieuwe centrales bij te bouwen voor de stroomvoorziening op de lange termijn.'

Van der Slot wijst ook op het optimisme van Brinkhorst over het importeren van stroom uit het buitenland. Door meer te importeren weet Nederland zich tot 2011 verzekerd van stroom, schrijft Brinkhorst. Maar die extra capaciteit om te handelen kan er ook toe leiden dat juist stroom wordt geëxporteerd naar Duitsland. In zo'n scenario dreigt al in 2007 een tekort. Brancheorganisatie EnergieNed pleit in dit verband voor meer duidelijkheid voor het investeringsklimaat.

Woensdag verscheen ook een rapport van de Rekenkamer naar de stimulering van groene stroom. Volgens de Rekenkamer is nog niet zeker of Nederland kan voldoen aan de Europese eisen van groene stroom. In het jaar 2010 moet 9 procent van de elektriciteit duurzaam zijn opgewekt.

Meer over