Brinkhorst: varkensstapel moet eenderde inkrimpen

Het aantal varkens in Nederland moet in 2002 met eenderde zijn ingekrompen. De rundveehouderij en de pluimveehouderij moeten rekenen op een reductie van tussen de 10 en 15 procent....

Dat blijkt uit mededelingen die D66-minister Brinkhorst van Landbouw donderdag deed tijdens een toespraak tot boeren in Ede en informatie uit bronnen binnen het ministerie van Landbouw.

Brinkhorst gaf in Ede een klein voorschot op plannen die hij volgende week aan het kabinet voorlegt en die verder nog geheim zijn. Maar al wel werd duidelijk dat de Nederlandse veehouderij met zware maatregelen te kampen krijgt. 'Ingrijpende veranderingen', zoals Brinkhorst zelf aangaf.

In de Tweede Kamer is al positief gereageerd op de hoofdlijnen, zoals Brinkhorst die gisteren vrijgaf. Zelfs boerenorganisatie LTO-Nederland heeft er sympathie voor, maar LTO vindt wel dat Brinkhorst zijn doelen te snel wil bereiken. Brinkhorst beseft dat, maar heeft direct al aangekondigd dat hij 2002 als een serieus einddoel ziet.

Hij beroept zich met nadruk op de Europese wetgeving. Nederland is onlangs al in gebreke gesteld door de Europese Commissie, omdat het niet voldoet aan de Nitraatrichtlijn. Er komt te veel nitraat in de Nederlandse bodem. Europa kan Nederland daarvoor enorme boetes opleggen.

Brinkhorst verlaat met zijn plan het pad van productie- en dierrechten, zoals dat tot nu toe geldt in de veehouderij. Hij wil dat Nederlandse veeboeren gaan werken op basis van mestafzetcontracten. Alleen wie kan aantonen dat hij afzet heeft voor de mest die op zijn bedrijf wordt geproduceerd, mag nog dieren houden.

De minister kondigt een overgangsregeling aan, omdat anders akkerbouwers met veel land om mest op uit te rijden, makkelijk dieren zouden kunnen gaan houden terwijl tegelijkertijd veeboeren worden gedwongen tot inkrimping.

De voorspelde inkrimping van de veestapels zal niet in percentages in wetten worden afgekondigd, maar automatisch ontstaan omdat boeren geen afzet zullen kunnen vinden voor alle mest die zij produceren. Brinkhorst: 'Wie geen afzetcontract kan krijgen, moet zijn productie staken.'

De zeer ingrijpende maatregelen die Brinkhorst nu aankondigt, zijn het gevolg van een nederlaag die het rijk leed bij de voorgenomen herstructurering van de varkenshouderij en die uiteindelijk leidde tot het aftreden van D66-landbouwminister Apotheker, eerder dit jaar.

Het eerste paarse kabinet wilde de sector inkrimpen met 25 procent, maar de varkensboeren wonnen tot nog toe alle rechtszaken tegen dat besluit. Zij maakten met succes bezwaar tegen het feit dat de staat geen schadevergoeding geeft voor die inkrimping.

In de nieuwe plannen dwingt de staat de boeren niet rechtstreeks tot inkrimping, maar zegt zij dat Nederlandse boeren eenvoudig niet meer mest mogen produceren dan tot een in Europese wetgeving vastgelegd niveau.

Meer over