Brinkhorst: glastuinbouw kan naar Zuidplaspolder

Minister Brinkhorst van Landbouw wil de glastuinbouw uit het Westland overbrengen naar de Zuidplaspolder bij Nieuwerkerk aan de IJssel. De rest moet naar de Moerdijksehoek in Noord-Brabant....

Lange tijd bestonden er plannen de kassen uit het Westland te verhuizen naar de Hoeksche Waard. Het kabinet heeft die plannen verijdeld, onder leiding van minister Pronk van Milieu. Het open, landschappelijke gebied van de Hoeksche Waard moet gehandhaafd blijven.

De provincie Zuid-Holland reageerde verheugd op het voorstel van Brinkhorst. Gedeputeerde Heijkoop zei weliswaar nog steeds te hopen op de Hoeksche Waard, maar 'de minister geeft tenminste een alternatief aan'. De provincie is blij dat het alternatief binnen haar grenzen ligt.

Overigens is ook een verhuizing naar de Zuidplaspolder nog geen gelopen race. Brinkhorst sprak over enige procedurele problemen. Tot de gedeeltelijke verhuizing naar de Moerdijksehoek is al door het kabinet besloten. Maar de grondeigenaren in dit gebied zijn nog niet erg happig op verkoop van hun grond. Verkoop aan glastuinders levert minder op dan verkoop aan bedrijven.

De kassen die uit het Westland moeten verhuizen, beslaan 700 hectare. Het gebied moet opnieuw en minder eenzijdig worden ingericht. Andere dan glastuinbouwbedrijven moeten er een plaats krijgen. De provincie wil er ook woningen bouwen.

Meer over