Brinkhorst bereid tot Europees gasbeleid

Minister Brinkhorst van Economische Zaken is bereid om in de Europese Unie afspraken te maken over de inzet van aardgas om de levering veilig te stellen....

Hij acht coördinatie van het Europees beleid wenselijk, maar vindt wel dat dit moet gebeuren op basis van afspraken. Nederland wil niet de zeggenschap over het aardgas opgeven.

Zondag werd bekend, dat Europees commissaris Piebalgs (Energie) de landen van de Europese Unie gaat voorstellen om een gasvoorraad voor minstens twee maanden aan te houden. Aanleiding daartoe was het gasconflict tussen Rusland en Oekraïne vorige week, waardoor de toevoer van gas naar Europese landen verminderde.

Soortgelijke afspraken bestaan internationaal al over olievoorraden in het kader van het Internationale Energie Agentschap. Landen, waaronder Nederland, zijn daardoor verplicht een voorraad van negentig dagen aan te houden. Minister Brinkhorst wil bovendien de levering van energie veilig stellen door in Noord-West Europa internationaal afspraken te maken over elektriciteit.

Piebalgs schrijft een rapport over het energiebeleid, dat de regeringsleiders in maart bespreken.

Meer over