Brabants nee nekt tweede Moerdijk

Er komt geen tweede bedrijventerrein van 600 hectare in de oksel van de snelwegen A16 en A17 in Moerdijk. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben dinsdag besloten het omstreden industrieterrein, waardoor het dorp Moerdijk vrijwel ingesloten en praktisch onleefbaar zou worden, af te blazen....

Daarvoor in de plaats heeft het Brabantse provinciebestuur een nieuw plan gepresenteerd, waarbij de ruimte op en nabij het bestaande bedrijventerrein Moerdijk ‘optimaal wordt benut’. De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging heeft verbijsterd gereageerd. ‘Over Moerdijkse Hoek wordt al bijna vijftien jaar gepraat aan de hand van kostbare studies en rapporten’, aldus BZW-voorzitter Swinkels. ‘Al deze tijd van organisaties en ambtenaren is nu weggegooid.’

Het ministerie van Economische Zaken zegt in een reactie de beslissing van Brabant ‘intensief te gaan bestuderen’. Medio vorig jaar tekende staatssecretaris Van Gennip nog een convenant met de Brabantse gedeputeerde Hoes over het nieuwe industrieterrein. Van Gennip noemde Moerdijkse Hoek bij die gelegenheid ‘een zaak van nationaal belang’, omdat er in Nederland onvoldoende ruimte is voor bedrijven die in de zware milieucategorieën 4 en 5 vallen.

De gemeente Moerdijk is tevreden. Zij heeft zich de laatste jaren 'hard verzet tegen de aanleg van Moerdijk II, zoals het nieuwe industrieterrein in de volksmond wordt genoemd. Bewoners organiseerden zich al eerder in de actiegroep Moerdijk II Weg Ermee.

Vorig jaar kwam Moerdijk op de proppen met een alternatief (‘Port of Brabant’), dat uitgaat van een beperkte uitbreiding van het huidige industrieterrein langs het Hollandsch Diep. De provincie heeft zich nu ook in grote lijnen achter dit plan geschaard. Volgens gedeputeerde Hoes heeft een grote rol gespeeld dat het Centraal Planbureau onlangs meldde dat de vraag naar bedrijventerreinen sinds 1999 is gehalveerd.

Meer over