Boze brief vissers ergert Brinkhorst

Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft boos gereageerd op een brief van de Federatie Visserijverenigingen. Daarin zeggen de zeevissers het vertrouwen op in de hoogste visserijambtenaar van het ministerie, omdat hij 'werkt met een verborgen agenda'....

Van onze verslaggeefster

In de brief aan de federatie sprak Brinkhorst donderdag zijn ergernis uit.

'Ik vind het zeer onzorgvuldig dat u loyale ambtenaren, door een verdraaiing van feiten, volstrekt ten onrechte in diskrediet brengt. Het zal hiermee duidelijk zijn dat ik geen moment zal overwegen om de leiding van de directie Visserij te vervangen.'

De Federatie Visserijverenigingen liet de minister vorige week vrijdag weten dat ze voorlopig elk overleg met de directie Visserij weigert.

De aanleiding daarvoor is een ambtelijk rapport dat een paar weken geleden uitlekte. Daarin adviseerde de directeur Visserij staatssecretaris Faber van Visserij een vangstverbod in te stellen op een deel van de Noordzee. Zij zou daarmee goede sier kunnen maken bij de milieubeweging en de Tweede Kamer, aldus de interne notitie.

De vissers ervaren dat argument 'als een dolksteek in de rug', zegt secretaris G. Meun van de federatie.

Tijdens de besprekingen over het zogeheten project Ecosysteemdoelen, heeft de directeur Visserij zich volgens Meun nooit voorstander getoond van een vangstverbod op de Noordzee. Zo'n vangstverbod zou de tong- en scholvissers ongeveer 20 procent omzet kosten.

De reactie van de zeevissers is 'dubbel voorbarig', zegt een woordvoerder van de minister. Het betreft volgens hem een ambtelijke notitie en geen politieke. Een vangstverbod op een deel van de Noordzee is maar een van de vele opties.

'Bovendien is een ambtenaar er niet voor een sector, maar ter ondersteuning van bewindslieden. Dat hebben de vissers verkeerd begrepen.'

Hij wijst erop dat uiteindelijk de politiek beslissingen neemt over dit soort zaken.

Volgens Meun sprak de directeur Visserij afgelopen maart, tijdens de jaarvergadering van de Federatie Visserijverenigingen, een zaal met vissers nog toe met de woorden: 'Jongens, jullie kunnen op mij rekenen.' De visserijambtenaar zou hebben gezegd dat hij de belangen van de sector zou verdedigen in de discussie over economische en ecologische visserij.

Meun: 'Het gaat ons om het feit dat de directeur Visserij met ons zaken bespreekt, terwijl zonder nader overleg duidelijk een andere koers wordt gevaren. Deze handelwijze is volstrekt onaanvaardbaar.'

Meer over