Bouwmarkten bang voor 'gemene' Duitser

De Duitse doe-het-zelfketen Hornbach probeert het kunstje van Mediamarkt te kopiëren: een immens assortiment met lage prijzen. De tegenwerking van Gamma en Praxis is groot....

Duitse bedrijven hebben het Nederlands winkellandschap de laatste jarendrastisch veranderd. Eerst kwamen de supermarkten Aldi en Lidl, die met hunschrikbarend lage prijzen de Nederlandse concurrentie angst aanjoegen.Vervolgens was daar Mediamarkt, dat Nederlandse witgoedketens in hetverderf stortte. Mega-Pool (126 winkels) ging zelfs failliet. Sinds enkelejaren heet het Duitse gevaar Hornbach: dat heeft de aanval ingezet opNederlandse doe-het-zelfzaken als Karwei, Praxis en Gamma. Het recept vanHornbach is ongeveer hetzelfde als dat van Mediamarkt: een immensassortiment, vaste lage prijzen en weinig gezelligheid.

Hornbach werd groot doordat het bedrijf in Duitsland de Europese primeurhad met de combinatie van bouwmarkt en tuincentrum. In 1996 opende Hornbachhet eerste Nederlandse filiaal, in Zaandam. 'Toen ze de winstcijfers vanGamma en Praxis zagen, liep het water ze in de mond', zegt Ton Bos vanRetail Wholesale Group, een bureau dat winkelketens adviseert. 'Dat kunnenwij veel beter, dachten ze.'

Hornbach heeft inmiddels acht winkels in Nederland geopend en daarmeewordt een jaaromomzet van ruim 150 miljoen euro gemaakt. De groei gaat deDuitsers niet snel genoeg. 'We hadden liefst gisteren twintig bouwmarktenwillen hebben', zegt woordvoerder Marjolein van Hilten.

Grootste probleem is het vinden van geschikte locaties. Hornbach heeftveel ruimte nodig: vijf hectare voor een vestiging. 'Mediamarkt heefthetzelfde probleem', zegt Ton Bos, 'Men heeft on-Nederlandse aantallenvierkante meters nodig.'

Hornbach heeft vorig jaar een beloning uitgeloofd van 150 duizend euroaan degenen die een geschikte locatie zouden vinden.

Weinig gemeenten zitten op een Hornbach te wachten. 'Ikea heeft ditprobleem minder', zegt Bos. 'Die krijgen makkelijk een mooie plek dichtbij de uitvalswegen. Iedereen wil een Ikea in de buurt. Ook Mediamarkt kanzich in een groeiende populariteit verheugen.'

De weerstand tegen Hornbach lijkt hardnekkiger te zijn. 'Hornbachspreekt minder tot de verbeelding', zegt Bos. De bouwmarktketen geeft deschuld aan de concurrenten Gamma, Karwei en Praxis. Die zouden samenspannendoor ellenlange procedures aan te spannen zodra ergens een nieuwHornbachfiliaal dreigt te verrijzen. De concurrenten geven dat toe.'Nederland begint aardig vol te raken met doe-het-zelfzaken. Er wordt eenhard gevecht geleverd om de beschikbare plekjes', zegt Laurens Miedema,expansiemanager bij Intergamma, het moederbedrijf van Gamma en Karwei. 'Hetprocederen tegen elkaar is schering en inslag', zegt Peter van Bakkum,woordvoerder van Vendex KBB, de eigenaar van onder meer Praxis. 'Hornbachdoet precies hetzelfde. Zij procederen bijvoorbeeld tegen onze nieuwevestiging in Kerkrade.'

Nu de opening van nieuwe filialen stokt, gooit Hornbach andere middelenin de strijd. Het is begonnen met een harde reclamecampagne waarin wordtbenadrukt dat Hornbach veel goedkoper is dan bijvoorbeeld Gamma. Ton Bos:'Ze zijn echt heel gemeen. Zodra concurrenten proberen iets terug te doenmet kortingsacties, grijpt Hornbach in. Alle kortingsbonnen van deconcurrent mogen ook bij de Duitse keten worden ingeleverd.'

Medelijden met de uitbaters van Gamma en Praxis is volgens Bos nietnodig. 'Als je ziet hoeveel hoger de prijzen bij Gamma en Praxis zijn, danmoet je concluderen dat ze nog steeds heel behoorlijke winsten halen.'

Meer over