Bonden bij KLM bang voor ontslag

De Nederlandse vakbonden vrezen dat een alliantie van KLM met Air France de huidige reorganisatie van KLM gaat vertroebelen. Ze denken dat eventueel banenverlies na een alliantie onder de vlag van de huidige reorganisatie komt te vallen....

De gevolgen van een alliantie voor de werkgelegenheid valt 'eenvoudig te verbergen' in de lopende reorganiatie, zegt Ingeborg Baltussen van CNV Burgerluchtvaart. 'Het is moeilijk grijpbaar om vast te stellen waarom iemand zijn baan verliest.' Volgens Gerben Hardeveld van FNV Bondgenoten maakt de reorganisatie banenverlies door bijvoorbeeld een overname 'geheel onzichtbaar'.

KLM wil de komende twee jaar 4500 van de 33 duizend arbeidsplaatsen schrappen. Tot nog toe zijn zestig werknemers 'in bemiddeling' genomen. Wie na twaalf maanden bemiddeling nog geen nieuwe baan heeft gevonden, krijgt alsnog ontslag.

De Franse vakbonden zijn bang dat privatisering van Air France (nu nog voor 55 procent van de Franse staat) gepaard gaat met banenverlies. Bij de bond voor kaderpersoneel, de CFE/CGC, komen verontruste telefoontjes binnen van leden die 'angst hebben voor de kwaliteit van het KLM-personeel', aldus secretaris-generaal Emanuel Jahan. 'Wij kennen KLM'ers als zeer professionele mensen, dus is het logisch dat onze mensen verontrust raken. '

Vrees voor banenverlies is er ook onder leden van de sociaal-democratische vakbond CFDT, signaleert hun vertegenwoordiger Philippe deCrulle. Maar hij verwacht dat de ontslagen eerder aan Nederlandse kant zullen vallen. Hogelijk verbaasd is hij over de meegaande opstelling van zijn Nederlandse collega's bij de lopende KLM-reorganisatie. 'Zij hebben met het ontslag van duizenden werknemers ingestemd. In Frankrijk is dat volstrekt uitgesloten.'

De Franse vakbonden krijgen woensdag uitleg van topman Jean-Cyril Spinetta over de samenwerking met de KLM, maar 'hij zal zich beperken tot het schetsen van een aantal scenario's', weet Jahan, die dinsdag twee uur met Spinetta heeft gesproken. Het nieuws zal donderdag wereldkundig worden gemaakt, wanneer de raad van commissarissen van Air France bijeen is geweest, stelt Jahan. Hij gaat er vanuit dat er een holding komt, met daaronder de merken KLM en Air France. 'Natuurlijk zullen er schaalvoordelen worden behaald, maar het zal niet zo zijn dat er allemaal Franse managers in Amstelveen gaan rondlopen om te vertellen wat de KLM'ers moeten gaan doen.'

Jahan verwacht dat Air France eerst dit najaar zijn privatisering doorvoert, waarna met een aandelenemissie het benodigde geld voor de overname van KLM wordt opgehaald. 'Dat vergroot het kapitaal met 15 à 20 procent. Air France kan met dat geld, dus 15 à 20 procent van de aandelen, alle KLM-aandelen opkopen', zo voorspelt de vakbondsman.

Hardeveld van FNV Bondgenoten is boos dat hij van KLM nog steeds geen informatie heeft gekregen, terwijl zijn Franse collega's vandaag worden bijgepraat over de onderhandelingen.

Pilotenvakbond VNV eist dat bij een alliantie de werkgelegenheid van piloten gehandhaafd blijft. Deze garantie is vorig jaar in de CAO vastgelegd, stelt voorzitter Henk de Vries van VNV. 'De groei of krimp van werkgelegenheid moet gelijk verdeeld worden tussen Amsterdam en Parijs.'

KLM benadrukt dat de consolidatie in de luchtvaart onontkoombaar is. 'Wij zijn op zoek naar een partner om de positie van KLM en het behoud van werkgelegenheid veilig te stellen', zegt woordvoerder Bart Koster.

Meer over