Boeren storten zich op kippenmeststroom

Met een triomfantelijke zwaai gooit directeur J. Hendriks van Agro Systems bv een zakje met drie ons vermalen kippenmest op tafel....

Stroom uit kippenmest. Niet iedere elektriciteitscentrale is er geschikt voor, maar de kolenvergasser Demkolec in het Limburgse Buggenum kan er uitstekend op draaien. Berekend is dat de centrale met een jaarlijkse aanvoer van honderdduizend ton droge kippenmest zestig megawatt kan produceren. Daarmee kunnen honderdduizend huishoudens van stroom worden voorzien. Goed voor het milieu en een aardige opsteker voor de pluimveehouders. Zij moeten vanaf 2002 hun mestafzet op agrarisch land drastisch verminderen.

Het groeiende inzicht dat kippenmest een economisch aantrekkelijke maar vooral schone brandstof is, maakt dat de Nederlandse pluimveesector momenteel tal van initiatieven ontplooit om zijn mest aan energiecentrales te leveren. Het verst zijn de boeren met de Demkolec-kolenvergasser in Buggenum. De installatie wordt in november verkocht aan de hoogst biedende marktpartij.

Agro Holding bv, een coöperatie van Limburgse varkens- en pluimveehouders, heeft zich als kandidaatkoper gemeld. De boeren zoeken momenteel financiële partners om geld voor de centrale bij elkaar te krijgen. Volgens sommige deskundigen zou de centrale twee- tot driehonderd miljoen gulden moeten opbrengen .

De investering toont aan dat de sector diep in de buidel wil tasten om het mestoverschot weg te werken. 'De boeren moeten wel', zegt Hendriks. 'Wie zijn afzet nu niet regelt, kan over twee jaar stoppen. De kolenvergasser zal voor veel boeren in Limburg het voortbestaan van hun bedrijf betekenen. We kunnen er 180 duizend ton natte kippenmest mee kwijt, mest die anders moet worden uitgereden. Doordat dat niet meer gebeurt, krijgen niet alleen de pluimveehouders maar ook de varkenshouders meer adem. Er blijft meer agrarisch land over waar de boeren met hun mest naartoe kunnen.'

Vandaar dat de Limburgse varkensboeren gezamenlijk met de pluimveehouders optrekken om de kolenvergasser in eigendom te krijgen. Elders in het land worden de handen ineengeslagen om compleet nieuwe energiecentrales te bouwen die uitsluitend kippenmest gaan verstoken. De grootste in ontwikkeling is de DEP-centrale in Moerdijk, die vanaf 2002 jaarlijks driehonderdduizend ton kippenmest moet gaan verbranden. Bijna zevenhonderd boeren uit Brabant participeren in het project.

Het voordeel van de Demkolec-centrale, zegt Hendriks, is dat de installatie al vijf jaar in bedrijf is en al eind dit jaar kippenmest zou kunnen verwerken. Dat wordt enkele kilometers verderop in Buggenum bevestigd door locatiemanager T. van Woerkom van Demkolec. 'In een vergelijkbare kolenvergasser in Duitsland hebben we vorig jaar proeven genomen met de verbranding van kippenmest. Het was een groot succes; de resultaten overtroffen ieders verwachting.'

Van Woerkom hoopt dat de kolenvergasser een tweede leven zal krijgen als biomassacentrale. De nieuwe brandstof wordt een mix van 65 procent steenkool en 35 procent kippenmest. 'Dat lijkt misschien niet veel, maar met die 35 procent zouden we toch meteen de grootste biomassacentrale van Europa zijn.'

Demkolec is eigendom van de Samenwerkende Elektriciteits productiebedrijven (SEP) die de centrale in 1990 voor 850 miljoen gulden bouwden. Omdat de organisatie eind dit jaar wordt ontbonden, staat Demkolec nu te koop. Grootste bedreiging voor de Limburgse boeren en hun biomassacentrale zijn andere kandidaatkopers die meer zullen bieden voor Demkolec en de installatie met aardgas gaan stoken. Daarmee zou de exploitatie van de 'kippenmestcentrale' niet doorgaan.

De vraag is hoe minister Jorritsma van Economische Zaken daarop zal reageren. Een commissie van deskundigen heeft Jorritsma geadviseerd een bod lager dan 560 miljoen gulden bij te passen aan de SEP.

Van Woerkom: 'Het wordt een belangenafweging voor de minister. Wil ze zo min mogelijk bijbetalen en een aardgascentrale? Of kiest de minister voor groene energie waarbij ze mogelijk meer zal moeten bijpassen? Ik hoop dat ze voor het laatste kiest. Kippenmest verstoken is natuurlijk veel mooier dan het uitputten van onze aardgasreserves.'

Meer over