nieuwslandbouw

Biologische landbouw groeit door, maar blijft in Nederland marginaal

Het aandeel biologisch in de Nederlandse landbouw is in 2019 gestegen, maar blijft nog altijd achter bij het Europese gemiddelde. Met een groei in het aantal bedrijven en de hoeveelheid grondoppervlak dat zij bewerken, is het percentage biologisch in Nederland nu zo’n 4 procent van het totaal.

Pieter Hotse Smit
Biologische boer Jan van Arragon aan het werk op zijn akker.  Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Biologische boer Jan van Arragon aan het werk op zijn akker.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit cijfers van Skal Biocontrole, de stichting voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt dergelijke cijfers ook bij en is met 3,3 procent biologisch aandeel in de totale land- en tuinbouw wat voorzichtiger.

Net als Skal stelt het CBS dat de biologische sector een tegenovergestelde trend laat zien dan de totale landbouw, waar het aantal bedrijven juist hard afneemt. Dit komt vooral door schaalvergroting: boeren hebben steeds vaker geen opvolger, hun boerderijen worden overgenomen en bij een ander bedrijf gevoegd.

Bestaande biologische boeren groeien ook. Skal ziet in 2019 veel bedrijven in grondoppervlak groeien. In totaal bestrijkt hun areaal nu bijna 70 duizend hectare. De komende twee jaar komt daar bijna 6 duizend hectare bij, omdat 124 boeren bezig zijn met het omschakelen naar biologisch. Op dit moment zijn er in Nederland een kleine 2.000 boeren die gecertificeerd zijn bij Skal.

Het totaal aantal biologisch gecertificeerde bedrijven steeg met 5,6 procent en het landbouwareaal groeide ten opzichte van een jaar eerder met 4,1 procent. Flevoland, Friesland en Gelderland tellen het grootste oppervlak biologische grond.

Nederland blijft volgens brancheorganisatie Bionext achter bij Europa, waar volgens CBS-cijfers 7 procent van de landbouwgrond biologisch is. Dit komt doordat het in Nederland ontbreekt aan een stimuleringsbeleid, een streefcijfer of een specifiek biologisch beleidsplan. Bionext: ‘Op nationaal niveau hebben overheden in Duitsland, Frankrijk en Denemarken wel streefcijfers uitgesproken.’

Een andere barrière voor het voldoen aan de eisen van biolandbouw is de relatief hoge prijs voor landbouwgrond in Nederland. Dit maakt het omschakelen vanwege de (mogelijke) terugval in productie minder aantrekkelijk.

LEES OOK:

Waarom schiet het maar niet op met de biologische landbouw in Nederland?
Nederlandse boeren maken geen haast met de overstap naar de biologische landbouw. Vergeleken met Europa loopt de productie van biologische waar ook ver achter. Hoe kan dit?

Meer over