Bij 160 duizend lager betaalden ontbreekt pensioenvoorziening

Zo'n 160 duizend lager betaalde werknemers hebben geen enkele pensioenvoorziening. Dat zegt de Stichting van de Arbeid op basis van een onderzoek, waarvan de resultaten nog niet zijn gepubliceerd....

Van onze verslaggeefster

José Smits

DEN HAAG

Nog eens 140 duizend werknemers hebben evenmin toegang tot een pensioenregeling, maar regelen de oudedagsvoorziening op een andere manier. In deze groep gaat het om het beter betaald personeel in nieuwe bedrijfssectoren, zoals de automatiseringsbranche. Deze werknemers zoeken zelf alternatieven, bijvoorbeeld door vermogen op te bouwen, en hebben daar ook geld voor.

Van de in totaal 300 duizend mensen zonder pensioenvoorziening beschouwt de Stichting van de Arbeid alleen de groep van 160 duizend lager betaalde werknemers als een echte probleemgroep voor wie extra inspanning nodig is.

In 1985 telde de stichting nog ruim een half miljoen werknemers zonder pensioenverzekering. De cijfers van het nieuwe onderzoek zijn uit 1995. Sindsdien is het aantal flexwerkers toegenomen, maar zijn in cao's betere afspraken gemaakt voor collectieve rechten voor deze groep. De Stichting van de Arbeid heeft zich voorgenomen te streven naar betere voorzieningen voor werknemers met flexibele contracten.

In de jaren zeventig overwoog de toenmalige regering een algemene pensioenplicht in te voeren. Zover is het nooit gekomen door verzet van de stichting. Wel is destijds een fonds in het leven geroepen om de kosten van zo'n algemene pensioenplicht op te vangen.

Het kabinet overweegt dat fonds, dat nu door de overheid en de sociale partners wordt beheerd, te privatiseren. De coalitiefracties in de Tweede Kamer zetten daar donderdag vraagtekens bij. De rentebaten uit het fonds worden nu gebruikt om pensioenrechten van werklozen te verbeteren en om vrouwen die in het verleden werden uitgesloten van pensioendeelname, alsnog betere rechten toe te kennen.

PvdA, VVD en D66 willen dat de overheid invloed blijft uitoefenen op de besteding van het geld. Het CDA wil de sociale partners volledig zeggenschap geven.

Alle fracties in de Kamer steunen het kabinetsplan om voortaan gepensioneerden toe te laten tot besturen van pensioenfondsen. Onenigheid is er over de vraag wie daarvoor zetels moet opgeven: werkgevers of werknemers.

Op het ogenblik bezetten sociale partners ieder de helft van de bestuurszetels. Kabinet, CDA en VVD willen dat werknemers opschikken voor gepensioneerden en dat werkgevers hun helft van de zetels houden. De ouderenpartijen vinden dat gepensioneerden eenderde van de zetels moeten krijgen, waarbij voor werkgevers en werknemers elk ook eenderde resteert. PvdA en D66 hebben hun voorkeur nog niet bepaald.

Meer over