Bevrijd MeesPierson wil weer zaken gaan doen

'Het gaat om baten te genereren. Meer baten. Daarom maken we onze organisatie platter. Business to business. De cliënten staan nu centraal....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Bestuursvoorzitter Joost Kuiper van MeesPierson lijkt steeds meer op een financiële Johan Cruyff. Iemand die een ogenschijnlijk magistrale strategie combineert aan onnavolgbare logica.

Maandag zette hij tijdens een persconferentie de plannen voor een nieuw MeesPierson uiteen.

Twee weken geleden stapte zijn mede-bestuurslid Beelaerts van Blokland op na een meningsverschil over deze plannen. Kuiper wil niet zeggen wat de zakelijk verschillen van inzicht waren.

'Er waren meerdere meningsverschillen tussen twee volwassen mensen. Die waren onoplosbaar. Beelaerts van Blokland is daarom opgestapt. Dit betekent dat we allebei hebben verloren. Maar we hebben geen hooglopende ruzie gekregen. Integendeel, we kunnen samen nog lachen en Beelaerts van Blokland doet ook nog iets voor ons. Hij zit op dit moment zelfs voor MeesPierson in Amerika.'

Kuiper weigert te zeggen wat de geschilpunten waren. 'Dat moet iedereen maar begrijpen dat we dat niet naar buiten kunnen brengen. En als Nederland niet groot genoeg is om dat te begrijpen, dan zij het maar zo.'

Sinds 3 mei is MeesPierson definitief dochter geworden van het financiële conglomeraat Fortis. Kuiper is tevreden over de nieuwe eigenaar. Hij ziet belangrijke verschillen met de vorige eigenaar, de ABN Amro.

'We waren een volledig zelfstandig opererende dochter van ABN Amro. Onze strategische taak was het afdekken van het zachte onderbuik van de bank tegen mogelijke concurrenten die dezelfde markten zouden bewerken. We waren eigenlijk een extra verdedigingslinie van de ABN Amro.

Hierdoor werd MeesPierson geremd in de rendementsontwikkeling. Kuiper zegt dat MeesPierson daarom zelf het initiatief heeft genomen om een nieuwe eigenaar te zoeken.

'De ABN Amro heeft ons niet overvallen. Als er iemand overvallen was, dan was het de ABN Amro. Wij hebben als bestuur van MeesPierson hun de feiten voorgelegd. ABN Amro maakt een rendement van 18 procent. Wij kunnen 14 procent halen. Dat kost de bank dan 80 tot 90 miljoen gulden. Indien ABN Amro dan uit strategische overwegingen niet erg vindt, hadden ze MeesPierson moeten houden.'

Bij Fortis zijn nauwelijks activiteiten zoals die van MeesPierson aanwezig. Binnen Fortis krijgt MeesPierson volgens Kuiper een andere rol.

'We staan niet buiten maar juist binnen dit bedrijf. We zijn een onderdeel van Fortis. Zo zal ik als bestuursvoorzitter van MeesPierson ook bestuurslid zijn van Fortis Nederland. Bij de ABN Amro was zoiets ondenkbaar.'

Kuiper ontkent echter dat MeesPierson hiermee ook binnen Fortis wordt geïntegreerd. 'MeesPierson behoudt zijn eigen stam en blijft ook zijn eigen naam voeren. We krijgen onze eigen rol die nu echter niet gecoverd wordt door andere onderdelen van het bedrijf.' Volgens Kuiper levert die strategie MeesPierson ook nieuwe groeimogelijkheden op.

'Fortis heeft op dit moment 49 procent van de aandelen in de Belgische bank ASLK. Ondanks dit minderheidsbelang heeft ASLK afgezien van plannen om op eigen houtje een corporate finance-tak te ontwikkelen. Dat zal in de toekomst samen met MeesPierson gedaan worden.'

MeesPierson ziet België nu als een tweede thuismarkt. Kuiper stelde dat de bank geen ambities heeft om een hoofdrol te spelen op de mondiale financiële markten. 'We moeten toonaangevend zijn in onze thuismarkt. Dat is de Benelux. We zullen ook niet concurreren met ABN Amro of andere grote spelers bij het binnenhalen van megadeals. We willen wel adviseur zijn of underwriter bij middelgrote emissies.'

Kuiper wil MeesPierson ook slagvaardiger maken. Managers moeten weer naar buiten om zaken te gaan doen. MeesPierson krijgt daartoe een veel plattere organisatie. De bank wordt opgesplitst in vier nieuwe clusters: corporate bank, investment bank, private bank en vermogensbeheer. Boven ieder van deze clusters staat één directeur.

De vier directeuren zullen eens per week vergaderen met een lid van de nieuw te vormen bestuursraad 'om te voorkomen dat de boel uit elkaar spat'. 'Dit wordt geen nieuwe bestuurslaag, maar een afstemmingscommissie.'

Eens per maand komt de voltallige bestuursraad onder leiding van Kuiper zelf bijeen. Daar zal de strategie worden bepaald en zal de keuze worden gemaakt hoe het vermogen het best kan worden aangewend. 'Op de andere dagen van de maand krijgen we weer tijd om zaken te doen', aldus Kuiper.

Hij zei dat binnen het bedrijf de decentralisatie wel gezien wordt als ontvlechting, waarbij de voormalige banken Hope & Co, R. Mees & Zoonen en Pierson, Heldring & Pierson min of meer weer op eigen benen komen te staan. 'Maar van defusering is uiteraard geen sprake. We blijven één bank.'

Meer over