Betuwelijn

MINISTER Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft wat uit te leggen. Terug van vakantie openbaarde de bewindsvrouw woensdag in De Gelderlander haar twijfels over nut en noodzaak van de zogeheten noordtak van de Betuwelijn....

Het kan nooit kwaad als een minister haar vakantie gebruikt om na te denken, maar bij deze potpourri van argumenten zijn nogal wat vraagtekens te plaatsen. Zo valt bijvoorbeeld moeilijk in te zien waarom de via België lopende, en sterk verouderde IJzeren Rijn geschikt is om goederen naar Noord-Duitsland en Denemarken te vervoeren. De Hanzelijn verbindt Amsterdam straks via Lelystad met Zwolle en lijkt dus ook van weinig betekenis voor Rotterdam. Alleen de spoorweg tussen Zevenaar/Arnhem en Zwolle zou uitkomst kunnen bieden, maar juist daar zullen nog heel wat logistieke en maatschappelijke knelpunten moeten worden opgelost.

Maar los daarvan is nu al duidelijk dat zij een discussie heeft opgerakeld die heel wat verder gaat. De oppositie in de Kamer, het CDA incluis, koesterde al langer grote bezwaren tegen de aanleg van de Betuwelijn. Maar nu ook regeringspartij D66 openlijk twijfels begint te ventileren, valt er aan een hernieuwde discussie over het project nauwelijks meer te ontkomen.

De noordtak is door Kamer en kabinet immers altijd als een integraal onderdeel van de Betuwelijn beschouwd. Een deel van Netelenbos' twijfels over de noodzaak, lijkt bovendien ook op de rest van het project van toepassing te zijn. Ook op lijn naar het Roergebied kan de goederenstroom tegenvallen en is het de vraag of kosten en baten tegen elkaar opwegen. Het kabinet is er immers nog steeds niet in geslaagd private financiers voor de Betuwelijn te interesseren.

Terecht hebben achtereenvolgende kabinetten er op gewezen dat de nieuwe spoorverbinding van cruciaal belang is voor de haven van Rotterdam en tal van bedrijven die daarmee verbonden zijn. In een brief aan de Kamer bezweert de minister dat daarin geen verandering is gekomen, maar haar herbezinning haalt op zijn minst een deel van die redenering onderuit. Zij zal dan ook met ijzersterke argumenten moeten komen om het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de nieuwe spoorverbinding te behouden. Zo niet, dan zou haar weleens de twijfelachtige eer te beurt kunnen vallen de Betuwelijn eigenhandig om zeep te hebben gebracht.

Meer over