Betere discipline levert Zalm en NCM 700 miljoen op

Minister Zalm heeft vorig jaar 700 miljoen gulden opgestreken van de Nederlandse Credietverzekerings Maatschappij NCM. In 1995 was dat 364 miljoen, maar in het decennium daarvoor leverde de kredietverzekering jaar in jaar uit zware stroppen op voor de minister van Financiën....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Ook in de komende jaren verwacht de NCM honderden miljoenen naar de schatkist te kunnen afdragen, 'maar je weet het natuurlijk nooit', nuanceerde directeur A. van 't Veer van NCM Nederland.

Daarmee profiteert minister Zalm in klinkende munt van de verscherpte financiële discipline in de wereld. Van 't Veer wijst erop dat die discipline tenminste voor een deel structureel zal zijn. 'Er is een belangrijk verschil met de wereld van tien jaar geleden. Er is nu geen Sovjet-Unie meer die model staat voor landen zich op alternatieve wijze willen ontwikkelen. En ook geen Sovjet-Unie meer die die landen kan steunen. Elk land dat het nu waagt om zich aan de internationale orde te onttrekken, komt onmiddellijk helemaal geïsoleerd te staan.'

IMF en Wereldbank hebben er nu de wind onder; zelfs een straatarm land als Peru betaalt toch weer op tijd zijn schulden af. Vorig jaar kwam er 747 miljoen binnen alleen al uit hoofde van diverse akkoorden van de Club van Parijs, waarin rijke landen met de arme onderhandelen over schuldaflossing.

NCM verzekert handelskredieten; een leverancier die op krediet levert, kan zich verzekeren bij de NCM. Ruim 70 procent van de omzet wordt gehaald uit de Nederlandse markt, maar NCM heeft zijn bekendheid vooral te danken aan de verzekering van politieke risico's in de buitenlandse handel, een activiteit waarvan het risico geheel bij de staat ligt.

In de jaren tachtig en negentig ging het herhaaldelijk mis met de verzekering van handelskredieten. In 1988 was het Argentinië, in 1990 en 1991 Rusland en Nigeria, in 1994 Argentinië, Peru en Iran waar honderden miljoenen aan geleverde goederen niet betaald werden.

De NCM heeft uitgerekend dat de staat sinds 1945 3,6 miljard kwijt is geraakt aan de politieke risico's. Dat bedrag zal nog slinken, omdat er nog voor 6 miljard aan vorderingen openstaat. Voor 1997 spiegelt de verzekeraar minister Zalm 'opnieuw een gunstig jaar' voor.

De verzekeraar is heftig aan het internationaliseren. Per 1 januari bezit NCM alle aandelen van de Deense kredietverzekeraar EKR. Dit jaar nog worden ook kantoren geopend in Parijs en Frankfurt. Deze kantoren zullen zich vrijwel uitsluitend richten op de multinationals.

Bestuursvoorzitter M. Hulshoff denkt in die landen een marktaandeel van 10 procent te kunnen halen. Ter vergelijking: in de Benelux heeft NCM een marktaandeel van meer dan 70 procent, in Skandinavië 50 en in Engeland 40 procent.

NCM is niet de enige in zijn branche die de grenzen overgaat. Vorig jaar werd bekend dat de Belgische verzekeraar Cobac samen met Interpolis de Nederlandse kredietverzekeringsmarkt op wil. Cobac heeft daartoe ook al om staatsgaranties gevraagd voor de politieke risico's. NCM, dat zelf onder de vorige bestuursvoorzitter Harry Groen als eerste de grenzen openbrak in deze branche, is wel manhaftig genoeg om die concurrentie te accepteren, maar het steekt wel dat omgekeerd de Belgische markt dicht blijft.

Hulshoff, diplomatiek: 'Ik denk dat protectionisme een rol gespeeld kan hebben.' De weigering is afkomstig van de OND, een staatsbureau dat een soortgelijke functie heeft als de NCM in nederland. Deze OND heeft bij wet een monopolie gekregen op de kredietverzekering met staatsgarantie. NCM gaat nog wel verder praten met de Belgen, maar overweegt ook een gang naar het Europese Hof van Justitie. 'Maar dat is de lange weg', houdt Hulshoff af.

NCM boekte vorig jaar een omzet van 854,5 miljoen gulden, een lichte stijging. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg van 24,5 miljoen naar 28,4 miljoen. In 1995 bracht een buitengewone last van 45 miljoen het netto-resultaat nog omlaag tot 4,8 miljoen verlies; vorig jaar was er een buitengewone last van 21 miljoen en resteerde nog een winstje van 14,2 miljoen.

Meer over