Betalen steekpenningen stelt OESO strafbaar

De 29 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn het eens over een verbod voor bedrijven om steekpenningen te betalen voor het verkrijgen van orders....

AFP, KRF

PARIJS

Het moeizaam verlopen overleg over corruptiebestrijding begon dinsdag en werd vrijdagmorgen om half vijf beëindigd. Het resultaat is dat omkoping van ambtenaren, parlementariërs en (semi)staatsbedrijven vanaf 1999 een misdaad is.

Volgens Larson is nog niet alles geregeld, maar 'we denken dat we een grote stap voorwaarts hebben gemaakt'. Er is volgens hem ook een gedeeltelijke oplossing gevonden voor het probleem van de heimelijke financiering van politieke partijen in het buitenland. De Verenigde Staten wilden ook hierover afspraken maken, maar dat is nog niet gelukt. Het overleg gaat verder.

In de overeenkomst staat met nadruk dat de straffen op overtreding een afschrikeffect moeten hebben. Niet alleen personen, maar ook bedrijven kunnen worden bestraft, de laatste in het uiterste geval met sluiting. Het is verder de bedoeling dat er een systeem van onderling toezicht komt. De deelnemers aan het overleg spraken de hoop uit dat op de korte termijn de mogelijkheid verdwijnt om smeergeld van de belasting af te trekken.

Op 17 december volgt de ondertekening van het akkoord, ook door Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Chili en Slowakije, die geen lid zijn van de OESO. Deze landen hebben tot eind volgend jaar de tijd om eigen wetgeving aan te passen. Het onderwerp corruptie heeft zeven jaar op de OESO-agenda gestaan.

Meer over