Bestuur van Gay Games negeerde waarschuwing

Het bestuur van de stichting Gay Games heeft volgens voormalige bestuursleden waarschuwingen in de wind geslagen om directeur M. Janssens strak te begeleiden....

Van onze verslaggever

Weert Schenk

AMSTERDAM

KPMG achtte de directeur in staat zijn functioneren te verbeteren, 'mits hij op de juiste wijze wordt aangestuurd door het bestuur'. De bestuurders kozen er echter voor 'bestuur op afstand' te zijn. 'Als bestuur wilden we niet alles zelf doen', zei bestuurslid P. Segaar vorige week, 'daarvoor heb je het management.'

Het stichtingsbestuur acht Janssens volledig verantwoordelijk voor het verlies dat nu boven de vijf miljoen gulden lijkt te komen. De directeur gaf buiten medeweten van het bestuur meer geld uit dan begroot. Bovendien overschreed hij zijn bevoegdheden door contracten met een grotere waarde dan honderdduizend gulden af te sluiten. Segaar zegt het KPMG-rapport niet te kennen: 'ik ben verrast'.

Het KPMG-rapport van 26 mei 1996, dat nog in opdracht van het vorige stichtingbestuur was opgesteld, is bijzonder kritisch over Janssens. Hij scoort laag op zaken als de afstemming met het bestuur, het houden van overzicht over de vele projecten en het stellen en beheren van budgetten. Janssens heeft te veel aandacht voor bijzaken.

KPMG vindt de directeur onvoldoende open, direct en helder naar de organisatie en het bestuur. 'Hij wekt de indruk met een dubbele agenda te werken.' Ook menen de onderzoekers dat Janssens te weinig belangstelling heeft voor het opbouwen van vertrouwen.

Het rapport concludeert niettemin dat Janssens niet weg hoeft, maar dat drie van de vijf bestuurders wel het veld moeten ruimen. Dit drietal heeft te weinig bestuurlijk inzicht. Volgens de onderzoeker zijn er mensen nodig met een zakelijk netwerk om sponsors binnen te halen, en die beter toezicht konden houden op de organisatie van de Gay Games.

M. Meijer kon blijven in het bestuur dat de Gay Games naar Amsterdam haalde. Ze moest wel terugtreden als voorzitter. Een ander boegbeeld was beter. Bestuurder W. Ploos van Amstel, medewerker van KPMG, mocht ook blijven zitten. Meijer zegt dat ze stomverbaasd was over de onderzoeksresultaten. 'KPMG-consultant Steven Hodes had tijdens het onderzoek tegen mij gezegd dat hij Janssens geen geschikte directeur vond.' Hodes, die voor zichzelf is begonnen, zegt vorige week al met zijn vorige werkgever te hebben afgesproken nergens commentaar op te geven.

Het toenmalige bestuur kon niet om het KPMG-rapport heen, zegt Meijer. In september 1996 kwam er een interim-bestuur met twee nieuwe leden en Ploos van Amstel. Meijer trad uit het bestuur, omdat ze niet met Janssens verder wilde: 'hij is glad als een aal. Hij loog en hield informatie achter.'

Samen met Ploos van Amstel stuurde ze aan het interim-bestuur een brief met tien punten die hen zorgen baarden. Ze noemden onder meer de financiële administratie, de informatievoorziening en de ondersteuning van het bestuur door de werkorganisatie. Bij de overhandiging van de brief zegt Meijer het bestuur geadviseerd te hebben naar een nieuwe directeur uit te kijken. Dat herhaalde ze toen in november 1996 oud-Tweede Kamerlid Len Rempt als voorzitter werd aangesteld. Segaar, die deze week Rempt opvolgde zegt daarover: 'Dat is nooit formeel gebeurd, want als bestuurder weet ik er niets van.'

Als secretaris heeft Janssens heeft deel uit gemaakt van het eerste bestuur. Volgens Meijer functioneerde hij uitstekend. Toen er in 1995 een directeur nodig was, solliciteerde Janssens. Meijer: 'Hij had het softwarebedrijf Induco opgericht en geleid. Zo iemand had de Gay Games ook nodig. Iemand die de zaak opzette en snel tot grote hoogte stuwde.'

De oud-voorzitter wist dat Janssens veel geld had verdiend met de verkoop van zijn bedrijf dat later failliet ging. 'We hebben dat niet gecheckt. Dat is erg dom van ons. Want wij wisten niet dat hij, zoals nu wordt beweerd, officieel in Zwitserland is gaan wonen om een schuld van 4,5 miljoen gulden te ontlopen.'

In juni 1995 werd Janssens directeur. Meijer vertelt dat er gaandeweg tussen hem en het bestuur spanningen ontstonden over de taakverdeling. 'Na een half jaar hadden we het gevoel dat hij met de organisatie wegliep.'

Ze zegt dat het nieuwe bestuur de waarschuwingen over Janssens stijl van management niet serieus heeft genomen. Ploos van Amstel wist toch precies hoe het zat? Meijer: 'Die kwam net in dienst van KPMG en vond het allemaal prachtig tussen die receptiegangers.' Ploos van Amstel wilde donderdag geen commentaar geven.

Meijer zegt dat het bestuur in de laatste maand voor de Gay Games naast Janssens had moeten zitten. 'Financieel komt het er juist in die weken weer op aan. Ze wisten kennelijk niet wat het is om zo'n mega-evenement te besturen.' Vier weken tevoren rekende het bestuur nog op een winst van vier ton. 'Ik weet zeker dat Janssens het bestuur niet goed heeft geïnformeerd. Dat durf ik uit eigen ervaring te zeggen.'

Meijer zegt dat Ploos van Amstel de dag voor de openingsceremonie haar toevertrouwde: 'Marjo, je hebt gelijk, Janssen deugt niet, we hadden hem moeten ontslaan. Hij heeft ons belazerd.'

Meer over