Beschermer walvissen blijft voorlopig in cel

De beschermer der walvissen, Paul Watson, is gisteren niet onmiddellijk vrijgelaten zoals zijn advocaat in een zitting bij de Haarlemse rechtbank vroeg....

Van onze verslaggeefster

HAARLEM

De Haarlemse rechtbank had gisteren ook goed nieuws voor deze Robin Hood van de zee, zoals sommigen de Canadees noemen. President mr. J. van der Pijl-Van Andel verwierp twee van de vier gronden waarop de Noren Watson in handen willen krijgen.

Net als de officier van justitie, mr. E. van Keken, vindt ze het ontoelaatbaar dat Watson de aanvaring met het Noorse oorlogsschip Andenes in de schoenen geschoven krijgt. In twee videofilms was duidelijk de schok te zien die Watsons schip Whales Forever opliep toen de Andenes dit ramde.

Ook het tweede feit, Watson zou zonder toestemming de Noorse wateren zijn binnengevaren, stuitte bij de rechtbank op onbegrip. In Nederland hoeft niet schriftelijk vergunning te worden verleend voor het varen in de kustwateren en daarom erkent Nederland dit ook niet voor een ander land.

Maar over twee andere feiten moet de rechtbank nog oordelen en daarover op 9 juni een advies uitbrengen aan minister Sorgdrager van Justitie. Zij beslist of Watson wordt uitgeleverd aan Noorwegen, met Japan het land dat een internationaal verbod op de walvisvangst aan zijn laars lapt.

De rechtbank wil zich vooral grondig verdiepen in het door Watson erkende feit dat hij in 1992 de Noorse walvisvaarder Nybreana saboteerde. Hij werd daarvoor bij verstek tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld. De Canadees ontvluchtte Noorwegen, volgens zijn advocaat mr. V. Koppe om drie redenen.

De bloeddorst had toegeslagen onder de walvisvaarders en daarom zou hij in Noorwegen niet veilig zijn. Zeker bij de rechtbank in het noorden bij de Lofoten, waar de walvisvaarders vandaan komen, zou Watson geen eerlijk proces krijgen. En als de Noren hem eenmaal in de cel hadden, zou hij die niet meer verlaten omdat ze nieuwe feiten zouden verzinnen.

De officier van justitie reageerde haast kribbig op deze reeks 'inconsequente' aanklachten, die volgens haar 'niet gedegen' overkomen. Als men zo weinig vertrouwen heeft in de Noorse overheid zal Watson een onmiddellijke vrijlating in Nederland zeker aangrijpen om er opnieuw vandoor te gaan.

Meer over