Belgische verzekeraar in conflict met Nijmeegse GS

Het is oorlog tussen de Belgische verzekeraar AGF/de Schelde en zijn Nederlandse gevolmachtigde GS Verzekeringen in Nijmegen. De Belgen hebben het contract met onmiddellijke ingang opgezegd wegens te weinig inzicht in de risico's....

ANP

NIJMEGEN/BRUSSEL

Er waren al eerder strubbelingen, zo zegt GS. De Belgische verzekeraar verwijt de gevolmachtigde nu echter onder meer dat deze geen of nauwelijks informatie verschafte over de voor de Belgen opgebouwde portefeuille, vooral bestaand uit autoverzekeringen. Daardoor hadden de Belgen onvoldoende inzicht in de risico's.

Ook waren er twijfels over de premiestelling. Volgens AGF dreigden er daardoor zelfs problemen met de toezichthouder in België, de Controledienst voor de Verzekeringen. Het gebrek aan informatie is volgens GS onzin. 'Het was de afgelopen tijd een komen en gaan vanuit België.'

De GS-woordvoerder acht het niet uitgesloten dat AGF onder druk van andere marktpartijen is begonnen aan het offensief, 'gebaseerd op leugens en een foute interpretatie van de volmacht'. In de markt wordt volgens hem scheef gekeken naar het succes van het nog jonge Nijmeegse bedrijf.

Dat heeft in korte tijd een naar eigen zeggen gezonde portefeuille aan autoverzekeringen opgebouwd van 80 duizend polissen met een premie-inkomen van 75 miljoen gulden per jaar. AGF wil de bestaande verzekeringen voorlopig in eigen beheer nemen. 'Dat kan niet', aldus de GS-woordvoerder. 'In Nederland bestaat het portefeuillerecht. Dat is ook in de volmacht opgenomen.'

Het Nijmeegse bedrijf laat het er niet bij zitten. Via de rechter wil het onder meer de rechtsgeldigheid van de beëindiging van de volmacht aanvechten. Het contract loopt tot 2002. Ook kan de rechtbank dan het portefeuillerecht bevestigen.

Meer over