Belgen claimen alsnog 4,4 miljoen schade van Begemann

Aandeelhouders van de investeringsmaatschappij Koninklijke Begemann Groep blijft weinig bespaard. Vlak voordat het beursfonds definitief ter ziele gaat, wordt het geconfronteerd met een miljoenenclaim....

De Belgische onderneming Bresser Management uit Hasselt eisteen schadevergoeding van ruim 4,4 miljoen euro van Begemann. Ditbedrag moet Bresser compenseren voor tegenvallers op de balansbij twee voormalige dochterbedrijven van Begemann, die de Belgenin 2001 inlijfden. De claim hangt al anderhalf jaar boven hethoofd van Koninklijke Begemann Groep. Afgelopen maandag werd hijingediend, twee dagen voordat de aanmeldingstermijn afloopt voorhet bod op Begemann van Sivex Agro, een bedrijf dat wordt geleiddoor de Belgische zakenman Jozef van Waeyenberge.

Sivex Agro biedt 1 euro in contanten plus 18 aandelen TulipComputers. Tulip noteert tegenwoordig niet meer dan 19 cent opde Amsterdamse effectenbeurs.

'Eindelijk is de claim er', zegt bestuurder Tjerk Westerterpvan Begemann. Over de eventuele gevolgen voor de overname doorSivex Agro wil hij niet speculeren. 'Dat hangt ervan af hoeserieus de aandeelhouders de claim vinden', aldus de voormaligevoorzitter van de Optiebeurs. De aandeelhouders hebben totwoensdag de tijd hun stukken aan te melden. Sivex Agro heeftgezegd dat het bij een aanmelding van ten minste 70 procent zijnbod gestand doet.

Bresser Management nv is de rechtsopvolger van de koper diein 2001 twee industriële bedrijven uit de Begemann-stal kocht:Escher Holland en Mobile Tower Cranes (MTC). Bresser voelt zichbekocht en eist nu 4,4 miljoen euro.

Westerterp bestrijdt de claim. 'De verkoop van de tweeparticipaties is gebeurd zonder balansgarantie. Maar daar was deprijs ook naar.'

Van Jurgen Bresser, eigenaar van Bresser Management, werdoverigens vorige week bekend dat hij de hoofdverdachte is in eenstrafrechtelijk onderzoek in België naar fraude bij zijnvoormalig beursfonds Fidelity Net Marketing.

Het beursfonds Begemann heeft als enig bezit 70,7 miljoen (37procent) aandelen Tulip en als enig bestuurder Tjerk Westerterp.

Op het hoogtepunt in 1991 was Begemann een winstgevendindustrieconcern met voormalig bedrijvendokter Joep van denNieuwenhuyzen aan het hoofd, een omzet van 2,3 miljard gulden enbijna elfduizend werknemers. De koers topte op 170 gulden.

De neergang zet in als Van den Nieuwenhuyzen in 1991 betrokkenraakt bij een voorkenniszaak rond de ondergang van hetautomatiseringsbedrijf HCS. Begemann komt in zwaar weer terecht.In 1996 verbreekt Van den Nieuwenhuyzen alle banden met hetbedrijf en in de jaren daarna worden de participaties afgestoten.

Eind vorig jaar verlengde Sivex onder druk van devoorzieningenrechter in Den Haag het bod tot aanstaande woensdag.Minderheidsaandeelhouders vinden dat er te weinig informatie isverstrekt met betrekking tot de overname.

De minderheidsaandeelhouders boekten al eerder een succes. DeOndernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam zette hetbestuur en de raad van commissarissen van Begemann buitenspel enbenoemde een onafhankelijke bestuurder en commissaris, die kunnenbeslissen over het bod.

De aandeelhouders zeggen door gebrek aan informatie moeilijkte kunnen bepalen hoeveel Tulip waard is. Tulip, tegenwoordigniet meer dan een handelshuis in computers, heeft een omzet van 36 miljoen euro en wil in drie jaar tijd groeien naar 100miljoen. 'Ik kan dat niet goed beoordelen. De bedrijfsinformatieis te summier', zegt Frans Faas, die 12 procent van deontevreden aandeelhouders zegt te vertegenwoordigen.

Update 11 september 2013:
Op 14 mei 2013 heeft de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Mechelen de heer Bresser bij beschikking buiten vervolging gesteld. Vanwege onvoldoende bewijs.

Meer over