Beleggers in de EU mijden 'riskante' CoCo-obligaties

De economen Martijn Boermans en Sweder van Wijnbergen onderzochten de herkomst van beleggers in Europese CoCo-obligaties. Sinds 2009 geven banken deze financiële instrumenten uit om de eigen kapitaalbuffers te versterken. Tweederde van de 156 miljard euro van het schuldpapier dat in deze markt omgaat, is in handen van beleggingsinstellingen van buiten de EU, zo blijkt uit de studie.

Jeroen van Wensen
Het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. DB raakte in 2016 in de problemen om CoCo-obligaties. Beeld Bloomberg via Getty Images
Het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. DB raakte in 2016 in de problemen om CoCo-obligaties.Beeld Bloomberg via Getty Images

Europese beleggingsinstellingen laten de CoCo's links liggen. Pensioenfondsen en verzekeraars vinden de CoCo vaak te riskant, zegt De Nederlandsche Bank (DNB) in een begeleidend schrijven bij het onderzoek. Het onderzoek laat een beperktere onderlinge verwevenheid tussen Europese banken en andere Europese financiële instellingen zien dan verwacht. Dat is gunstig voor de financiële stabiliteit.

Met een CoCo - CoCo staat voor contingent convertible - kan de bank haar kapitaalbuffers relatief goedkoop verhogen. Beleggers in CoCo's nemen genoegen met minder hoge rendementen dan beleggers in aandelen. Daarnaast mag de bank de rente die ze betaalt over de CoCo-obligatie in de meeste landen in mindering brengen op de belastingaangifte. In Nederland leidde dat in het najaar van 2015 nog tot een rel, toen bleek dat ING meeschreef aan de belastingwet die deze aftrek ook in Nederland mogelijk maakte.

Vandaar de hoge vlucht van de Europese CoCo-markt, schrijven de onderzoekers. In 2009 was de markt verwaarloosbaar. In 2015 hebben 64 Europese banken voor 156 miljard aan CoCo's uitgegeven. In 2016 bereikte de markt een omvang van 182 miljard euro, schrijft DNB maandag ter aanvulling.

Theorie en praktijk

Een CoCo werkt op papier eenvoudig. De uitgevende bank geeft met de CoCo een lening uit die wordt omgezet in aandelenkapitaal als de buffer van de bank onder een minimumniveau zakt. Met die omzetting stijgt het aandelenkapitaal van de bank waardoor de bank weer over voldoende eigen vermogen beschikt. Daarnaast schrijft de bank de lening af, zodat er geen rente meer hoeft te worden betaald. Voor de belegger levert die omzetting verliezen op. Die ziet zijn lening in één keer verdampen.

In de praktijk werkt de CoCo vaak net even anders dan verwacht. Zo ook begin 2016 toen Deutsche Bank in de problemen raakte. Beleggers vreesden dat andere banken en verzekeraars de CoCo's van Deutsche als belegging aanhielden. Bij een omzetting zouden die financiële instellingen hun belegging zien verdampen. De vrees voor een domino-effect stak toen de kop op.

Meer over