Bedrijven zien brood in tolweg zonder files

Het Nederlandse bedrijfsleven wil meebetalen aan de aanleg van filevrije wegen die parallel aan de bestaande routes worden gebouwd. Als de automobilist daarvan gebruik wil maken, moet hij tol betalen....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Voor de eerste twee zogenoemde paylanes hebben zich twee consortia gevormd. Een samenwerkingsverband van Ballast Nedam, NBM Amstelland, Vermeer Volker Stevin, ING, Rabobank en Siemens is serieus geïnteresseerd in een tolroute op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag.

Een consortum van busgigant VSN, KPN, ING en NBM Amstelland ziet veel in een aparte tolweg voor auto's en bussen op de A2 tussen Amsterdam en Den Bosch. Automobilisten kunnen kiezen of ze gebruik maken van de filevrije tolroute. Ze kunnen gratis blijven rijden, maar dan lopen ze wel het risico in de file te komen.

Dit staat in het rapport Publiek-private samenwerking in een nieuw perspectief, dat de werkgeversvereniging VNO-NCW maandag heeft gepubliceerd. Vorige week lekte daar al van uit dat de werkgeverslobby weinig ziet in private financiële hulp bij de aanleg van de hogesnelheidslijn naar het zuiden.

VNO-NCW vindt het onverstandig met een omvangrijk en ingewikkeld project als de hogesnelheidslijn te experimenteren met publiek-private financiering. De aanleg is te complex, het risico is te hoog en het bedrijfsleven is in een te laat stadium ingeschakeld.

Een aantal andere projecten vindt de werkgeverslobby wel kansrijk voor een gezamenlijke financiering door Rijk en bedrijfsleven. Een voorwaarde hiervoor is wel dat het bedrijfsleven een redelijk rendement kan halen en dat de risico's van te voren goed kunnen worden ingeschat.

Ook moeten de infrastructurele projecten krenten in de pap hebben. VNO-NCW denkt daarbij bijvoorbeeld aan het recht kantoren te bouwen in de buurt van snelwegen en stations.

De paylanes op de A2 en A4 vindt VNO-NCW mooie voorbeelden van privaat-publieke projecten. De aanleg van het laatste stuk van de A4 wordt al jaren vertraagd doordat omwonenden eisen dat de weg in een tunnel komt . Rijkswaterstaat heeft daar het geld niet voor. Ook voor een compromis, een verdiepte tunnelbak, komt de staat nog 140 miljoen gulden tekort.

Uit het rapport blijkt dat het bedrijfsleven dat verschil wil betalen. Ballast Nedam, NBM Amstelland, Vermeer Volker Stevin, ING, Rabobank en Siemens willen dan wel tol heffen op de nieuwe weg. Automobilisten die geen tol willen betalen, kunnen in de toekomst gebruik blijven maken van de bestaande, gratis route over de A13.

Ook voor de A2 tussen Den Bosch en Amsterdam bestaat een dergelijk plan. De bedrijven willen de bestaande weg uitbreiden met een betaalstrook voor zowel bussen als auto's. Ook hier heeft de automobilist de keuze tussen een filevrije tolweg en een gratis weg met risico van vertraging.

Volgens VNO-NCW-voorzitter J. Blankert moet niet teveel worden verwacht van de private inbreng bij de aanleg van bruggen, wegen en sporen. Volgens hem zullen bedrijven hooguit 20 tot 25 procent van de kosten dragen.

Meer over