Bedrijven doen hun werk over als het toch niet goed genoeg blijkt Schilder legt vast: 10 jaar geen houtrot

Frits Smits van het gelijknamige Schiedamse schildersbedrijf zegt het luid en duidelijk. 'Kijk, als we bij regen de raamkozijnen gaan staan schilderen, lazert de verf er binnen de kortste keren weer vanaf....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Consumenten kunnen voortaan schildersbedrijven verantwoordelijk stellen voor prutswerk. De schildersbranche gaat de resultaten van het verfwerk vastleggen in een soort bestek. Als na een goede schilderbeurt na twee jaar bijvoorbeeld toch blijkt dat het werk gaat bladderen, dan is het schildersbedrijf verplicht de verfbeurt over te doen. Het Bedrijfsschap Schilderbedrijf wil op deze manier ook het beunhazenwerk aanpakken.

'Met de klant gingen we voorheen altijd alleen maar een soort inspanningsverplichting aan', zegt Smits. 'Het moest dan maar in goed vertrouwen gaan. Meetbare prestaties werden eigenlijk nooit vastgelegd. De klant kan nu een omschrijving vragen van het te verwachten resultaat. Dat wordt aan de hand van foto's vastgelegd. Als hij na drie jaar ''verrek, houtrot'' zegt, terwijl dat niet voorzien was, moeten we de zaak weer op het afgesproken niveau brengen.'

Het Bedrijfschap Schilders presenteerde dinsdag De Standaard aan staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting.

De Standaard is een boekwerk dat als hulpmiddel gaat dienen voor het maken van afspraken bij schilderwerk. Er staan bijna vijfhonderd eisen in waar het werk aan moet voldoen. Begrippen als hechting, glansgraad en kleurverlies van verf zijn erin opgenomen. Het boek is samengesteld met medewerking van organisaties van opdrachtgevers, pensioenfondsen en woningbouwcorporaties.

'Het gaat om een nieuwe vorm van communicatie met de klant', verduidelijkt G. Barends, secretaris van het bedrijfschap. 'De schilders kunnen met het boekwerk veel meer inzoomen op het resultaat, de technische prestaties. We kunnen nu concreter gaan maken wat er geleverd wordt. Dat is een nieuwe manier van werken. De communicatie met de klant wordt naar een hoger niveau getild.'

Barends stelt dat er sprake zal zijn van een groeiproces. 'Er zijn nu ongeveer 100 van de 5200 schildersbedrijven in Nederland die al zo werken, dat aantal gaat de komende tijd zeker omhoog. De consument kan beter gaan kiezen. Even een huis een lik geven, zal minder gebeuren. De eenmalige schilderbeurt wordt vervangen door lange-termijnplanning. Een kwestie van beheerst onderhoud, noemen we dat. Het kan de consument op den duur geld besparen.'

Het bedrijfschap denkt dat er door deze andere manier van werken nieuwe banen in de sector geschapen kunnen worden. 'Er zijn nieuwe markten aan te boren. Er komen adviseurs op het gebied van techniek en het onderhoud.' Maar of het echt leidt tot een algehele uitbreiding van de werkgelegenheid in de schildersbranche vraagt Barends zich af.

'We richten ons de laatste tijd sterk op het doorwerken tijdens alle seizoenen', licht schilder Smits toe. 'In de winter doen we veel meer dan vroeger overdekt werk op galerijen en flatwoningen. Alle seizoenen doorwerken komt de continuïteit van de bedrijven ten goede. Op die manier hebben we het WW-probleem tijdens de wintermaanden aangepakt. Van de 27 duizend schilders in Nederland waren er in de winter zo'n twaalfduizend thuis. Door 's winters door te werken, zitten we nu gelukkig in een opgaande spiraal.'

Smits ziet het standaardboekwerk ook als een stap in de goede richting. 'Dit is een impuls voor het leveren van professioneler werk. De markt heeft er behoefte aan. Succes kan een belangrijke tegenhanger worden voor zwartwerkers, want beunhazen leveren geen garanties. We gaan de klanten optimale zekerheid garanderen door hen een meetbaar resultaat vooraf voor te leggen.'

Meer over