Bedrijfsvereniging bakkers mogelijk naar Robeco

De Robeco Groep voert verkennende besprekingen over een overname van de Beon Groep uit Groningen, die is voortgekomen uit de Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf....

ANP

ROTTERDAM

Beon is in 1994 verzelfstandigd en heeft een belegd vermogen van 3,5 miljard gulden. Robeco is met een belegd vermogen van 87 miljard gulden vele malen groter. Twee maanden geleden ketsten plannen voor vergaande samenwerking van Robeco met PVF Pensioenen (47 miljard gulden) af.

Meer over