Bedrijf handelt in vorderingen Fokker-boedel

Ook in Nederland is een bedrijf opgericht dat zich specialiseert in het opkopen en weer verkopen van vorderingen op failliete bedrijven....

Van onze verslaggever

Peter de Waard

AMSTERDAM

Het bedrijf heeft inmiddels al een deel van de vorderingen op de failliete boedels van HCS en Fokker overgenomen van de eigenlijke schuldeisers. Met winst probeert Faxtor ze weer te slijten bij onder meer Britse banken.

Een van de oprichters is Jurriaan Oerlemans (29), voormalig jurist bij het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke en broer van de soapster Reinout Oerlemans. Oerlemans bezit de helft van de aandelen van Faxtor.

De andere helft is in handen van drie zakenlieden die hun sporen hebben verdiend in de IT-branche. Zij zijn in het verleden herhaaldelijk gedupeerd doordat klanten failliet gingen. Vaak moesten ze dan jarenlang wachten voordat ze hun vordering betaald kregen. Via Faxtor kunnen zij nu snel hun geld krijgen.

Oerlemans: 'Wij nemen de vordering over. Daarvoor betalen we de schuldeiser een bepaald bedrag, de geschatte waarde van de vordering. Deze schuldeiser heeft dan weer de beschikking over liquditeiten. Wij gaan daarna met de claims op pad. Uiteraard hopen wij een hoger bedrag te ontvangen dan dat aan de eigenlijke schuldeiser is betaald.' Ook wil Faxtor curatoren gaan financieren die geen middelen hebben om een faillissementsproces te gaan starten.

In de VS opereren al meer zulke bedrijven. Hier is het verschijnsel nog onbekend. 'Gewone factoring-maatschappijen nemen ook vorderingen over, maar zijn huiveren als het gaat om vorderingen op failliete boedels. Wij vullen dat gat op. Je kan het zien als een tussenvorm van factoring en het verlenen van venture-kapitaal.'

Bij HCS en Fokker gaat het vooral om vorderingen die kleiner zijn dan een ton. 'Vorderingen van elektrotechnische bedrijven, schilders en andere leveranciers. Maar wij hebben inmiddels ook in andere faillissementszaken vorderingen overgenomen. Niet alleen in Nederland, ook internationaal.' In vorderingen op failliete bedrijven bestaat internationaal een levendige handel. Vooral Britse banken zijn daarin actief. Zij nemen vorderingen over en bundelen die tot grote claims.

Financiële instellingen moeten wel een idee hebben van de daadwerkelijke waarde van de vorderingen. Oerlemans is daar bij Loeff in geschoold. Hij werkte drie jaar op de insolventie-sector .

In het juridisch vakblad Amice dat morgen verschijnt, worden enkele vraagtekens bij de handel van Oerlemans in de Fokker-claims geplaatst. Loeff behartigde in het verleden de belangen van een aantal schuldeisers van Fokker, waaronder de houders van personeelsobligaties. Gesuggereerd wordt dat Oerlemans mogelijk inside-informatie over de waarde van de claims zou hebben en dat doordoor van belangenverstrengeling sprake zou zijn.

Oerlemans wijst die sugegstie van de hand. Hij baseert zijn inschattingen op openbare gegevens. Daarnaast heeft hij geen geheim van de overstap naar Faxtor gemaakt. Zo heeft hij de deken van de orde van advocaten in Rotterdam op de hoogte gesteld van zijn plannen. Die heeft er geen probleem van gemaakt. Loeff zelf zou volgens Amice de overstap van Oerlemans wel betreuren.

'Blijkbaar gaat het hier om iemand die het snelle geld prefereert boven noeste arbeid', aldus een woordvoerder van Loeff in het blad. Oerlemans haalt hierover zijn schouders op en zegt dat hij 'nu eenmaal meer een ondernemer is dan een adviseur'.

Meer over