'Bedonderde' brandweer richt eigen vakbond op

Bedonderd door de vakbond, zo voelen de Amsterdamse brandweerlieden zich nog steeds. Begin december meldden zij zich massaal ziek uit onvrede over het nieuwe CAO-akkoord dat de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hadden gesloten....

'We zijn ontevreden over hoe onze belangen werden behartigd',verklaart een van de initiatiefnemers Bert van Zaanen. 'We voelen onsgebruikt als wisselgeld.' Daarmee doelt hij op de afschaffing van hetfunctioneel leeftijdsontslag (FLO). Hierdoor kunnen brandweerlieden nietmeer op 55-jarige leeftijd stoppen met werken vanwege de zwaarte vanhun beroep. Inmiddels is het zo dat brandweerlieden die korter dantwintig jaar werkzaam zijn, moeten doorwerken tot hun 59ste. Nieuwpersoneel stroomt na twintig jaar door naar een minder belastende baan.

Ruim tweehonderd leden hebben zich al gemeld bij de nieuwe vakbond. Metde contributie van tien euro per maand huurt de BVB onder andere advocaatFerdinand Grapperhaus in. Hij is gespecialiseerd op het gebied vanarbeidsrecht. 'Grapperhaus zal de komende tijd de maaltijdvergoedingaanvechten. Wij krijgen maar 18 euro per maand en dat is te weinig', aldusVan Zaanen. Ook de betaling van de wachturen - de tijd dat debrandweerlieden slapen of wachten - wil de BVB ter discussie stellen. 'Wewerken 54 uur per week, maar we krijgen betaald voor 36 uur.'

Peter Wiechmann, die namens Abvakabo FNV onderhandelde met degemeenten, is benieuwd hoe de BVB zich zal ontwikkelen. 'Het is spijtigdat bij sommigen het beeld is ontstaan dat het FLO als wisselgeld isgebruikt. Het was onmogelijk om die regeling in stand te houden. Blijkbaarhebben we dat niet goed gecommuniceerd naar de betrokkenen.'

De BVB is de tweede vakbond die afgelopen maanden is opgericht. Inoktober verscheen het Alternatief voor Vakbond (AVV), omdat de bestaandevakbonden te weinig oog zouden hebben voor freelancers en beginners op dearbeidsmarkt. Wiechmann weet niet of de initiatieven kenmerkend zijn vooreen nieuwe beweging. 'Ik merk wel dat het steeds moeilijker wordt omdiverse groepen op één lijn te krijgen. Mensen kijken steeds meer naarhun eigen belang.'

Van Zaanen heeft inmiddels contact gehad met collega's in andere steden.Ook zij hebben interesse in de nieuwe vakbond. 'Maar eerst willen we hetgoed op poten krijgen in Amsterdam.'

Meer over